Ukraina określiła trzy priorytety we współpracy klimatycznej z UE - Szmyhal

Ukraina określiła trzy priorytety we współpracy klimatycznej z UE - Szmyhal

Ukrinform
Ukraina podziela ambicje klimatyczne UE i przygotowuje propozycje drugiego wkładu ustalanego na szczeblu krajowym.

Podkreślił to premier Denys Szmyhal podczas konferencji „Droga do Wilna: priorytety planowanej konferencji w sprawie reform na Ukrainie” - donosi Ukrinform, powołując się na portal rządowy.

„Rząd jest zdecydowany uwzględniać Zielony Ład UE w swojej polityce. Aby opracować własną agendę zgodnie z Zielonym Ładem UE, wspólnie z UE rozpoczęliśmy oddzielny dialog z Komisją Europejską” - powiedział Szmyhal.

Według niego Ukraina przedstawiła UE swoje propozycje współpracy, a strony wspólnie zidentyfikowały 3 kluczowe priorytety: efektywność energetyczną, wodór, transformację regionów węglowych.

Premier przypomniał, że w lutym, podczas VII posiedzenia Rady Stowarzyszenia Ukraina-UE, osiągnięto porozumienie w sprawie dalszych wspólnych działań, przede wszystkim dotyczących integracji z rynkiem wewnętrznym UE i pogłębienia integracji sektorowej.

„Do tej pory strony rozpoczęły wewnętrzną ocenę realizacji celów Układu Stowarzyszeniowego. Ponadto trwają prace nad dalszą rewizją liberalizacji handlu w ramach pogłębionej i wszechstronnej strefy wolnego handlu z UE” - powiedział szef rządu.

Ponadto zwrócił uwagę na intensywny dialog polityczny z NATO na szczeblu rządowym, władz publicznych i na poziomie ekspertów, a także rozpoczęcie konsultacji między Sojuszem a Ukrainą w celu uzgodnienia dalszych wspólnych kroków.

„Celowe i systematyczne przejście sektora bezpieczeństwa i obrony Ukrainy, jej Sił Zbrojnych do standardów NATO, jest jednym z głównych priorytetów rządu” - podkreślił Szmyhal.

Premier wyraził nadzieję, że Konferencja reformatorska w lipcu br. w Wilnie oraz wydarzenia zaplanowane w ramach przygotowań przyczynią się do lepszego zrozumienia reform na Ukrainie i szerszego zaangażowania partnerów międzynarodowych.

Według niego, rząd systematycznie podchodził do przygotowania kluczowych dokumentów programowych, przede wszystkim Programu swoich działań oraz Planu działań priorytetowych. Zatwierdzona przez rząd Narodowa Strategia Gospodarcza do 2030 roku określa długofalową wizję gospodarczą, wektory i „czerwone linie” rozwoju gospodarczego, określa konkretne kroki dla rozwoju przemysłu, rolnictwa, górnictwa, infrastruktury, transportu, energetyki, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, kreatywnego przemysłu i usług w tej sferze.

Dodatkowo, zdaniem szefa rządu, NES-2030 uwzględnia ważne przekrojowe obszary, które dziś decydują o polityce integracji europejskiej - cyfryzację, „zielony” kurs, rozwój przedsiębiorczości i zrównoważony rozwój regionalny.

Celem dzisiejszego wydarzenia jest przygotowanie do Konferencji Reform na Ukrainie, która odbędzie się w dniach 7-8 lipca 2021 roku w Wilnie ( na Litwie).

W spotkaniu wzięła również udział wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy Ołena Stefanyszyna, minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielyus Landsbergis, zastępca dyrektora generalnego Dyrekcji ds. (EUACI) Eka Tkeszelaszwili.

Jak informowaliśmy, w kwietniu 2021 roku Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy przedstawiło projekt Drugiego ustalonego na szczeblu krajowym wkładu Ukrainy do Porozumienia paryskiego. Proponuje on ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 65% do 2030 roku w porównaniu do 1990 roku.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-