Narodowy Bank Ukrainy i EBOiR omówiły priorytety w zakresie regulacji sektora finansowego

Narodowy Bank Ukrainy i EBOiR omówiły priorytety w zakresie regulacji sektora finansowego

Ukrinform
Narodowy Bank Ukrainy wraz z EBOiR omówił politykę makroekonomiczną i priorytety w zakresie regulacji sektora finansowego, a także kontynuację współpracy z MFW i reformę państwowego sektora bankowego.

Według Ukrinformu, poinformowała o tym służba prasowa NBU po internetowym spotkaniu prezesa Narodowego Banku Ukrainy Kyryła Szewczenko i jego zastępcy Jurija Geletija z prezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Odile Renaud-Basso, i z dyrektorem zarządzającym EBOiR na Europę Wschodnią i Kaukaz Matteo Patrone.

Oprócz dalszej współpracy NBU z EBOiR, głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas spotkania były polityka makroekonomiczna i priorytety NBU w zakresie regulacji sektora finansowego, dalsza współpraca z MFW, reforma państwowego sektora bankowego, działania NBU w celu wsparcia sektora bankowego kraju w związku z kryzysem związanym z COVID-19, rozwojem zielonych i zrównoważonych finansów na Ukrainie.

Szewczenko poinformował rozmówców o niedawnym podwyższeniu stopy dyskontowej przez Zarząd NBU i podzielił się informacją, że ​​na koniec tego roku inflacja wyniesie 8% i powróci do założonej wielkości 5% w I połowie 2022 roku. Zwrócił również uwagę, że gospodarka ukraińska zaczyna wzrastać, ale wolniej niż oczekiwano, w szczególności ze względu na wiosenne zaostrzenie ograniczeń kwarantanny.

Przedstawiciele EBOiR ze swojej strony poparli Prezesa Narodowego Banku Ukrainy i zwrócili uwagę na pozytywne prace regulatora w kierunku polityki pieniężnej i wsparcia sektora bankowego w czasie kryzysu.

Podczas spotkania strony omówiły również stan realizacji reformy sektora bankowego państwa, w szczególności jego prywatyzację, oraz kwestie wypłacalności FGVFL. Kierownictwo EBOiR podkreśliło potrzebę kontynuowania reformy ładu korporacyjnego w publicznym sektorze bankowym i jest gotowe udzielić wsparcia w tym obszarze.

Podczas spotkania strony zgodziły się, że przezwyciężenie kryzysu wywołanego pandemią ułatwi m.in.wprowadzenie nowych instrumentów, takich jak integracja z globalnym ruchem na rzecz ekologizacji systemu finansowego oraz wsparcie zrównoważonego finansowania i zielonej gospodarki. Pozytywnie odebrano wiadomość o podpisaniu przez NBU w kwietniu bieżącego roku Umowy z IFC przez NBU o współpracy przy wdrażaniu zielonych i zrównoważonych standardów finansowania na Ukrainie, a także odznaczono dobrą ekspertyzę EBOiR w tym kierunku oraz chęć udzielenia pomocy NBU.

Kyrył Szewczenko powiedział, że NBU zainicjował utworzenie wyspecjalizowanego sądu finansowego, aby uniknąć pojawienia się nowych kredytów zagrożonych w sektorze bankowym i zapewnić skuteczną ochronę praw wierzycieli i inwestorów.

Strony zgodziły się kontynuować dyskusję nad tą inicjatywą. Wśród priorytetowych obszarów działalności EBOR na Ukrainie pani Renaud-Basso zwróciła uwagę na dalszy rozwój rynków finansowych i kapitałowych, reformę państwowego sektora bankowego i jego prywatyzację, promocję nowych instrumentów finansowania handlu i kredytowania gospodarki.

Generalnie przedstawiciele EBOR pozytywnie odnieśli się do spójnej i całościowej polityki kierownictwa Narodowego Banku Ukrainy we wszystkich tych kwestiach.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-