Rezerwy walutowe w kwietniu wzrosły do 28 miliardów dolarów - NBU

Rezerwy walutowe w kwietniu wzrosły do 28 miliardów dolarów - NBU

Ukrinform
Rezerwy walutowe Ukrainy w kwietniu 2021 roku wzrosły o 3,6% do 28,00 mld USD (ekwiwalent).

Według informacji służb prasowych NBU, poinformował o tym Ukrinform.

„Według wstępnych danych stanem na dzień 1 maja 2021 roku rezerwy walutowe Ukrainy wyniosły 28 000,1 mln USD (równowartość). W kwietniu wzrosły o 3,6%, biorąc pod uwagę wyniki z wymiany walutowej na rzecz rządu oraz rewaluację środków finansowych”- głosi wiadomość.

Należy zauważyć, że generalnie o dynamice rezerw w kwietniu zadecydowały następujące czynniki:

po pierwsze, operacje zarządzania długiem publicznym. Dochody z wymiany walutowej na rzecz rządu wyniosły 1 371,4 mln USD, w tym 1 250,0 mln USD z tytułu emisji euroobligacji (OWGZ) i 121,4 mln USD ze sprzedaży krajowych obligacji rządowych (OWGZ). Jednocześnie łączna wielkość płatności rządowych z tytułu obsługi i spłaty długu publicznego w walutach obcych wyniosła 556,1 mln USD (równowartość). Z tego 391,5 mln USD wydano na obsługę i wykup obligacji rządowych, 78,0 mln USD na obsługę obligacji rządowych, resztę - na wypełnianie innych zobowiązań rządowych w walucie obcej;

po drugie, aktualizacja wyceny instrumentów finansowych (ze względu na zmiany wartości rynkowej i kursów walutowych). W minionym miesiącu ich wartość wzrosła o 200,0 mln USD (ekwiwalent);

po trzecie, działalność Narodowego Banku Ukrainy na międzybankowym rynku walutowym. W kwietniu międzybankowy rynek walutowy był w zasadzie w stanie równowagi. Jednocześnie na początku miesiąca popyt na walutę na rynku nieznacznie przewyższał podaż. Aby złagodzić nadmierne wahania dewaluacji, Narodowy Bank Ukrainy interweniował, sprzedając walutę w wysokości 50,0 mln USD.

Narodowy Bank Ukrainy zwraca uwagę, że obecna wielkość rezerw walutowych obejmuje 4,3 miesiąca przyszłego importu, co wystarczy na wypełnienie zobowiązań Ukrainy oraz bieżącą działalność rządu i Narodowego Banku Ukrainy.

Jak podawał Ukrinform, na koniec 2020 roku rezerwy walutowe wzrosły o 15% i na dzień 1 stycznia 2021 roku wyniosły 29,133 mld USD (ekwiwalent).

Stanem na dzień 1 kwietnia 2021 roku rezerwy walutowe Ukrainy wynosiły 27,035 mld USD (równowartość), to jest o 5% mniej niż na początku marca.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-