Rada przyjęła Ustawę o certyfikacji Ukrenergo

Rada przyjęła Ustawę o certyfikacji Ukrenergo

Ukrinform
Rada Najwyższa na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjęła Ustawę „O zmianie niektórych aktów ustawodawczych Ukrainy w zakresie certyfikacji operatora systemu przesyłowego” (3364-1-d).

Według Ukrinformu poinformował o tym Departament Informacji Administracji Rady Najwyższej.

Za przyjęciem dokumentu w drugim czytaniu i w całości głosowało 296 posłów.

„Ustawa przewiduje certyfikację operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej zgodnie z wymogami Trzeciego Pakietu Energetycznego UE” - czytamy w komunikacie.

Ustawa reguluje kwestię certyfikacji operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej zgodnie z modelem separacji ISO, który przewiduje, że operator systemu przesyłowego korzysta z majątku zapewniającego integralność jednolitego systemu energetycznego Ukrainy oraz sterowanie (operacyjno - technologiczne), zarządzanie, magistralne i międzystanowe sieci elektryczne, podczas gdy określony majątek pozostaje własnością państwa.

Ustawa wprowadziła zmiany i uzupełnienia do ukraińskiej ustawy „O rynku energii elektrycznej”, które określają: szczególne wymagania dotyczące wyodrębnienia i niezależności operatora systemu przesyłowego zgodnie z modelem separacji ISO; obowiązki regulatora, operatora systemu przesyłowego i właściciela systemu przesyłowego zgodnie z modelem oddziału ISO; wymagania dotyczące niezależności właściciela systemu przesyłowego oraz zobowiązanie PCB do opracowania i wdrożenia programu zgodności, który określa środki pozwalające uniknąć dyskryminacyjnych działań ze strony operatora systemu przesyłowego oraz monitorować realizację tych działań.

Ustawa znowelizowała także Kodeks Gospodarczy, który stanowi, że regulator koordynując inwestycje przez PCB kieruje się w szczególności potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa przesyłu energii elektrycznej, bezpieczeństwa pracy UPS Ukrainy. Wprowadzane są również zmiany, zgodnie z którymi obiekty majątku państwowego wykorzystywane w procesie prowadzenia działalności w zakresie przesyłu energii elektrycznej są przypisywane do prawa gospodarczego właściwego przedsiębiorcy na podstawie decyzji podmiotu gospodarczego i kontraktu.

Ustawa znowelizowała także ustawę o gospodarce mieniem państwowym, zgodnie z którą jedynie ministerstwo upoważnione przez Gabinet Ministrów Ukrainy może być podmiotem gospodarowania majątkiem państwowym wykorzystywanym do wykonywania czynności związanych z przesyłem energii elektrycznej.

Ponadto przyjęty dokument znowelizował ustawę „O Gabinecie Ministrów Ukrainy”, zgodnie z którą uprawnienia rządu do uchylania aktów ministerstw i innych centralnych organów wykonawczych w całości lub w części nie dotyczą uprawnionych organów zarządzających procesami wykonywania uprawnień do zarządzania prawami korporacyjnymi państwa w kapitale zakładowym podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność w zakresie przesyłania energii elektrycznej.

Przewiduje się również, że wyłącznie w porozumieniu z Gabinetem Ministrów Ukrainy podejmuje się decyzje o transakcjach, których konsekwencją może być wygaśnięcie prawa do gospodarowania majątkiem wykorzystywanym do wykonywania czynności związanych z przesyłaniem energii elektrycznej.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-