Średnia pensja w przeciągu roku wzrosła prawie o 16% - Państwowa Służba Statystyczna

Średnia pensja w przeciągu roku wzrosła prawie o 16% - Państwowa Służba Statystyczna

Ukrinform
Przeciętne wynagrodzenie nominalne Ukraińców w lutym 2021 roku było o 15,7% wyższe niż w lutym 2020 roku i wyniosło 12549 hrywien.

Według Ukrinformu poinformowała o tym Państwowa Służba Statystyczna.

Przeciętne nominalne wynagrodzenie pełnoetatowego pracownika przedsiębiorstw, instytucji i organizacji w lutym 2021 roku wyniosło 12549 hrywien i było 2,1-krotnie wyższe od płacy minimalnej (6000 hrywien). W porównaniu do stycznia 2021 roku przeciętne wynagrodzenie nominalne wzrosło o 1,7%, a na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy (w porównaniu do lutego 2020 roku) - o 15,7%.

Najwyższe przeciętne wynagrodzenie nominalne w lutym 2021 roku było w obszarze informatyki i telekomunikacji - średnio 23 001 UAH (o 23,3% więcej niż w lutym 2020 roku). Na drugim miejscu dla tego wskaźnika znajduje się sfera działalności finansowej i ubezpieczeniowej (22319 UAH, o 3,3% więcej); na trzecim - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (17550 UAH, o 11,4% więcej).

Najniższe przeciętne nominalne wynagrodzenia w lutym 2021 roku zanotowano w obszarze tymczasowego zakwaterowania i gastronomii (7892 UAH, o 6,5% więcej niż w lutym 2020 roku); w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie (9596 UAH, o 14,4% więcej); w budownictwie (9845 UAH, o 6,1% więcej).

Jak informowaliśmy, według Państwowej Służby Statystycznej średnie wynagrodzenie nominalne w miesiącu lutym 2020 roku wyniosło na Ukrainie 10847 hrywien, czyli o 15,0% więcej niż w lutym 2019 roku.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-