Import produktów mleczarskich nie zagraża ukraińskim producentom - Ministerstwo Gospodarki

Import produktów mleczarskich nie zagraża ukraińskim producentom - Ministerstwo Gospodarki

Ukrinform
Nie ma zagrożenia dla krajowych producentów z powodu importu produktów mleczarskich.

Zastępca dyrektora Departamentu Polityki Agrarnej Ministerstwa Gospodarki Elena Dadus stwierdziła to w komentarzu do Ukrinformu.

Zwróciła uwagę, że popyt krajowy jest w pełni zaspokajany przez własną produkcję. Rzeczywiście, jeśli porównamy import produktów mleczarskich w ujęciu bezwzględnym, to w ostatnich latach obserwujemy jego wzrost. Ale jeśli spojrzeć na importowaną linię produktów, to głównie masło i sery twarde pochodzące z Europy.

„Krajowy eksport produktów mleczarskich ma inną geografię - są to głównie kraje Azji i WNP, gdzie eksportujemy głównie mleko w proszku, masło i mleko skondensowane. Oznacza to, że kategorie produktów są różne i dlatego nie ma jeszcze groźnej sytuacji w wielkości importu dla producentów krajowych” - powiedziała Dadus.

Zwróciła uwagę, że wielkość wsparcia ze strony państwa dla przemysłu mleczarskiego na Ukrainie i w UE jest nieporównywalna i nie przyczynia się do konkurencyjności ukraińskiego producenta, chociaż rząd stara się prowadzić konstruktywny dialog ze wszystkimi stowarzyszeniami i organizacjami publicznymi regionów.

Powiedziała również, że rozpoczęły się negocjacje na szczeblu międzypaństwowym, prowadzone są badania i być może wymagania dotyczące jakości ukraińskiego mleka zostaną nieco zmienione.

Tymczasem, zdaniem Dadus, Ukraina powinna pracować nad zmianą struktury produkcji mleczarskiej. Krajowe przedsiębiorstwa przetwórcze przeżywają dziś okres transformacji, modernizacji, w końcu muszą dostosować się do nowych warunków rynkowych, znaleźć pozycje zorientowane na eksport.

Z kolei pracownica Ministerstwa Gospodarki podkreśliła, że państwo stara się stymulować przejście produkcji do zorganizowanego sektora, wspierając tworzenie gospodarstw różnego typu, dając im możliwość uzyskania preferencyjnych kredytów i dopłat do urządzeń, wyposażenia, aparatów dla kontroli stad hodowlanych.

„Ta transformacja gospodarstw rolnych jest niezwykle ważna dla kontroli jakości produktów” - powiedziała Dadus.

Przypomniała też, że państwo w każdy możliwy sposób poszerza geografię eksportu na poziomie państwowym, zawierając memoranda, podpisując umowy bilateralne, otwierając nowe kraje na dostawy ukraińskich produktów. A konsument, Dadus jest pewna, ma również możliwość przyłączenia się do wsparcia krajowego producenta, wybierając na swój stół wysokiej jakości produkt krajowy.

Jak podawał Ukrinform, zastępca dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnej (IAE) Nikołaj Pugaczow powiedział, że import produktów mleczarskich może wzrosnąć do 710-715 tysięcy ton w 2022 roku, co jeszcze bardziej zmniejszy pogłowie krów w gospodarstwach rolnych. Według niego na rynku mleka pozostaną tylko efektywni producenci - gospodarstwa posiadające wysokowydajne krowy i produkujące wysokiej jakości mleko.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-