Ukraina planuje rozszerzyć geografię eksportu towarów

Ukraina planuje rozszerzyć geografię eksportu towarów

Ukrinform
Poszerzenie geografii eksportu artykułów spożywczch, włączenie Ukrainy do systemu HUB, import żywności i suplementów diety, walka z podrabianiem produktów to priorytetowe obszary współpracy Państwowej Służby Żywnościowej z Amerykańską Izbą Handlową na Ukrainie.

Jak podał Ukrinform, poinformowała o tym służba prasowa Państwowej Służby Żywnościowej.

„Państwowa Służba Żywnościowa dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać priorytetowe zadania, o których rozmawiamy z Izbą, rozwój współpracy międzynarodowej i stworzenie sprzyjającego klimatu biznesowego na Ukrainie” - powiedział szef Państwowej Służby Żywnościowej Władysława Magałecka.

Zauważyła, że ​​stała komunikacja i dialog pozwalają Służbie lepiej pomagać biznesowi.

Należy zauważyć, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy członkowie komitetów Amerykańskiej Izby Handlowej ds. Kompleksu rolno-przemysłowego, nasiennictwa, przetwórstwa spożywczego, dóbr konsumpcyjnych, handlu detalicznego i e-handlu, telekomunikacji wielokrotnie apelowali do Państwowej Służby Żywnościowej, z problematycznymi oytaniami, które mieli.

Andryj Gunder, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej na Ukrainie, zwrócił uwagę na „profesjonalne podejście i znaczącą informację zwrotną na temat szeregu problematycznych kwestii, a zwłaszcza sposobów ich rozwiązywania”. Jego zdaniem wspólne tworzenie skutecznych mechanizmów regulacyjnych w ramach grup roboczych pomoże wesprzeć firmy i polepszyć otoczenie biznesowe.

Jak podawał Ukrinform, według Państwowej Służby Żywnościowej, w ubiegłym roku otwarto 12 nowych rynków zbytu dla ukraińskich produktów, uzgodniono 35 certyfikatów eksportowych i odbyły się 2 audyty unijne - dotyczące systemu oceny kontroli państwowej nad produkcją ryb i rybnych przetworów, a także mięsa drobiowego i produktów z niego pochodzących.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-