Recesja gospodarcza-2020 spowodowana była kwarantanną i zmniejszonym popytem - Narodowy Bank Ukrainy

Recesja gospodarcza-2020 spowodowana była kwarantanną i zmniejszonym popytem - Narodowy Bank Ukrainy

Ukrinform
Głównymi czynnikami powodującymi spadek PKB w 2020 roku były ograniczenia kwarantanny ze względu na epidemię COVID-19 oraz spadek popytu krajowego.

Według Ukrinformu, mówi o tym komentarz Narodowego Banku Ukrainy nt. zmian PKB w 2020 roku, podaje służba prasowa NBU.

Realny PKB skurczył się o 4% w skali roku w 2020 roku, po wzroście o 3,2% w 2019 roku. Głównymi czynnikami powodującymi spadek PKB w 2020 roku były ograniczenia kwarantanny wprowadzone na Ukrainie i na świecie w odpowiedzi na rozprzestrzenianie się COVID-19, a także spadek popytu krajowego, przede wszystkim inwestycyjnego, ze względu na niepewność związaną z pandemią.

Rzeczywisty wskaźnik PKB był praktycznie zgodny z szacunkiem NBU opublikowanym w Raporcie o inflacji za miesiąc styczeń 2021 roku (4,4%). Mniejszy spadek koniunktury w IV kwartale niż oczekiwał regulator wynikał z poprawy wyników kilku sektorów (budownictwo, przemysł, handel) w grudniu 2020 roku.

Zwraca się uwagę, że ukraińska gospodarka okazała się bardziej odporna na obecny kryzys niż na poprzednie. Kryzysowi koronowemu nie towarzyszyła gwałtowna dewaluacja i inflacja, a spadek realnego PKB nie był tak znaczący, jak oczekiwano na początku kryzysu.

Najgłębszy był spadek koniunktury w II kwartale (o 11,2% r / r) ze względu na restrykcyjne ograniczenia kwarantanny. Jednak już w drugiej połowie roku gospodarka dość szybko zaczęła się ożywiać i prawie osiągnęła poziom sprzed kryzysu w IV kwartale 2020 roku.

W ciągu ostatniego roku nastąpił znaczący spadek nakładów brutto na środki trwałe (o 24,4% r / r) prawie we wszystkich rodzajach działalności. Na spadek inwestycji wpłynęło pogorszenie oczekiwań biznesowych przedsiębiorstw w związku z rozprzestrzenianiem się choroby i niepewnością co do rozwoju pandemii, a także nierozwiązane kwestie z zakresu energetyki alternatywnej.

Jedynie działalność pocztowo-kurierska wykazała znaczny wzrost inwestycji kapitałowych w związku z rozwojem usług kurierskich i handlu internetowego. Pod koniec roku spożycie gospodarstw domowych wzrosło o 1,6%, pomimo głębokiego spadku w II kwartale.

Ożywieniu popytu konsumenckiego w drugiej połowie 2020 roku sprzyjało złagodzenie ograniczeń kwarantannowych, powrót do wzrostu dochodów obywateli, m.in. dzięki rządowym programom wsparcia socjalnego, oraz reorientacja na turystykę krajową. Jednocześnie konsumpcja w sektorze publicznym spadła przez większą część 2020 roku (ogólnie o 3% w ciągu roku). Jednak pod koniec roku wsparła gospodarkę nadrabiając zaległości w wydatkach budżetowych.

Spadek PKB był również łagodzony przez rządowe wsparcie dla gospodarki. Zwiększone wydatki budżetowe na infrastrukturę drogową, medycynę i obronność pomogły poprawić wyniki w wielu sektorach: budownictwie, administracji publicznej, obronności i zdrowiu.

Na początku 2021 roku ożywienie gospodarcze będzie hamowane przez pogarszającą się sytuację epidemiczną i zaostrzanie ograniczeń kwarantanny zarówno na Ukrainie, jak i na świecie. Dodatkowy negatywny wpływ będą miały niekorzystne warunki pogodowe w styczniu i lutym.

Jak podawał Ukrinform, wiceprzewodnicząca Kancelarii Prezydenta Ukrainy Julia Sviridenko poinformowała, że ​​wzrost PKB w 2021 roku ma wynieść 5,1%. Według prognoz Ministerstwa Gospodarki wzrost produktu krajowego brutto w tym roku wyniesie 4,6%.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-