Zełenski podpisał Ustawę o Biurze Bezpieczeństwa Gospodarczego

Zełenski podpisał Ustawę o Biurze Bezpieczeństwa Gospodarczego

Ukrinform
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał Ustawę „O Biurze Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy” nr 1150-IX, którą Rada Najwyższa przyjęła 28 stycznia 2021 roku.

Według Ukrinformu, donosi o tym oficjalna strona prezydenta Ukrainy.

„Dokument stwarza instytucjonalne warunki do ochrony procesów gospodarczych przed naciskiem organów ścigania, co jest popierane przez międzynarodowych partnerów Ukrainy. Głównym zadaniem Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego (BEB) będą prace analityczne, a nie organy ścigania. Biuro przeanalizuje beneficjentów transakcji finansowych i ustali, czy dochodzi do naruszeń prawa w obrocie funduszami struktur biznesowych lub rządowych”- głosi komunikat.

Biuro otrzyma odpowiednie uprawnienia od Służby Bezpieczeństwa i Policji Skarbowej.

„Po uchwaleniu ustawy o Biurze Bezpieczeństwa Gospodarczego SBU straci funkcje nietypowe dla służb specjalnych do badania przestępstw związanych z korupcją i przestępczością zorganizowaną z zakresu zarządzania i gospodarki. Pozwoli to SBU skupić się na realizacji zadań, które są rzeczywiście bezpośrednio związane z bezpieczeństwem państwa, z działaniami kontrwywiadowczymi w sferze gospodarczej”- głosi przesłanie.

Do kompetencji Biura należy:

identyfikacja stref ryzyka w sferze gospodarczej poprzez analizę danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych;

ocena ryzyk i zagrożeń bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, opracowanie sposobów ich minimalizacji i eliminacji;

zgłaszanie propozycji zmian w regulacyjnych aktach prawnych w zakresie eliminacji przesłanek tworzenia schematów nielegalnej działalności w sferze gospodarczej;

zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa poprzez zapobieganie, wykrywanie, zwalczanie, prowadzenie dochodzeń w sprawie przestępstw naruszających funkcjonowanie gospodarki państwa;

gromadzenie i analiza informacji o przestępstwach wpływających na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa oraz określanie sposobów zapobiegania ich wystąpieniu w przyszłości;

planowanie działań w zakresie przeciwdziałania przestępstwom, które ustawa przypisuje jego jurysdykcji;

identyfikacja i prowadzenie dochodzeń w sprawie przestępstw związanych z otrzymywaniem i korzystaniem z międzynarodowej pomocy technicznej;

sporządzanie wniosków analitycznych i rekomendacji dla organów państwowych w celu zwiększenia skuteczności ich decyzji zarządczych w zakresie regulacji stosunków w sferze gospodarczej.

„Utworzenie Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego było jednym z punktów programu wyborczego Wołodymyra Zełenskiego i partii „Sługa Narodu”” - głosi komunikat.

Jak informował Ukrinform, pod koniec lutego szef Państwowej Służby Skarbowej Wadim Melnyk zapowiedział, że po wejściu w życie ustawy o Urzędzie Bezpieczeństwa Gospodarczego rozpoczęcie pracy tego organu zajmie kolejne pół roku.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-