Ukravtodor i EBOiR rozpoczynają realizację projektu antykorupcyjnego

Ukravtodor i EBOiR rozpoczynają realizację projektu antykorupcyjnego

Ukrinform
Państwowa Agencja Dróg Ukrainy wspólnie z konsultantami Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju realizuje projekt antykorupcyjny.

Jak podał Ukrinform, donosi o tym serwis prasowy agencji na Facebooku.

Należy zaznaczyć, że do maja bieżącego roku Konsultanci będą badać i analizować dostępne w Ukravtodorze procesy zakupowe i zarządcze pod kątem zapobieganiu korupcji. Na podstawie badania planowane jest sfinalizowanie i zatwierdzenie planu antykorupcyjnego w lipcu 2021 roku. Do 2023 roku konsultanci będą towarzyszyć realizacji planu w Ukravtodorze i jego oddziałach.

„W ciągu ostatniego roku udało nam się zrestartować branżę drogową - stworzono ujednolicone zasady zakupów, wprowadzono niezależny nadzór techniczny i dodatkową kontrolę decyzji projektowych. Pracowaliśmy nad zapobieganiem ryzyku korupcji poprzez cyfryzację procesów zarządzania i poprawę dyscypliny wykonawczej i finansowej. Projekt pilotażowy z EBOiR daje szansę, aby te zmiany stały się nieodwracalne” - powiedział prezes Ukravtodoru Ołeksandr Kubrakow.

Agencja przypomina, że ​​umowa kredytowa między Ukravtodorem a EBOiR na kwotę 450 mln euro została podpisana w grudniu ubiegłego roku. Obejmuje nie tylko przebudowę prawie 300 km drogi M-05 Kijów-Odessa i budowę Północnej Obwodnicy Lwowa, ale także wdrożenie czterech ważnych reform dla branży drogowej. Wśród nich jest reforma systemu zamówień publicznych, poprawa bezpieczeństwa ruchu, rozwój infrastruktury dla transportu elektrycznego, a kluczowa to walka z korupcją.

„Wysoko cenimy inicjatywę Ukravtodoru w realizacji tego projektu, ponieważ powinna ona skutkować całkowicie odnowionym systemem zarządzania dla branży drogowej. W przypadku pomyślnego uruchomienia pilotażowego projektu antykorupcyjnego w Ukravtodorze, doświadczenie to można przenieść na inne podmioty gospodarcze i organizacje sektora publicznego, które są partnerami EBOR na Ukrainie ”- powiedział szef projektów transportowych EBOR Andryj Cokol .

W realizację reformy antykorupcyjnej w resorcie zaangażowany był także Bazylejski Instytut Zarządzania (Szwajcaria), który współpracuje z ukraińską kancelarią prawniczą Sajenko Harenko.

Jak podawał Ukrinform, w grudniu 2020 roku Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju podpisał z rządem Ukrainy umowę kredytową na 450 mln euro na projekt „Rozwój transeuropejskiej sieci transportowej (Ukraina - korytarze drogowe)”. Środki zostaną przeznaczone na remont 5 odcinków autostrady M-05 Kijów-Odessa w obwodach czerkaskim, kirowogradzkim, mikołajewskim i odeskim, a także budowę północnej obwodnicy Lwowa.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-