Gabinet Ministrów podniósł maksymalną kwotę pomocy publicznej dla małych przedsiębiorstw

Gabinet Ministrów podniósł maksymalną kwotę pomocy publicznej dla małych przedsiębiorstw

Ukrinform
Gabinet Ministrów zatwierdził zmiany w Procedurze udzielania wsparcia finansowego przez państwo małym i średnim przedsiębiorstwom (MSB) podczas kwarantanny w związku z COVID-19, zwiększając tym samym maksymalną pomoc dla MSB do 400 tysięcy euro.

Jak informuje korespondent Ukrinformu, rząd podjął stosowną uchwałę na posiedzeniu 24 lutego.

„Wartość kryterium dopuszczalnej kwoty pomocy publicznej (dla MSB - red.) ustalono na poziomie nieprzekraczającym kwoty 400 tysięcy euro, ustalonej po oficjalnym kursie określonym przez Narodowy Bank Ukrainy obowiązującego w ostatnim dniu finansowego roku” - mówi nota wyjaśniająca do dekretu.

Jak zauważono, dziś w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i nałożeniem ograniczeń na działalność gospodarczą podczas kwarantanny mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stoją w obliczu utraty rynków zbytu w wyniku zakazów lub spadku wypłacalności konsumentów; konieczność utrzymania personelu na czas przymusowego przestoju; konieczność zachowania środków trwałych w stanie zdatnym do użytku w celu wznowienia działalności po zakończeniu kwarantanny; konieczność wypełniania bieżących zobowiązań i kosztów stałych. Te problemy prowadzą do nierentowności podmiotów gospodarczych.

Zwraca się uwagę, że projekt uchwały Rady Ministrów powstał także w celu wsparcia MSB poprzez usprawnienie programu wsparcia państwa „Dostępne pożyczki 5-7-9%”, tworząc podstawę do jego odnowienia w okresie pokwarantannowym.

Jak informowaliśmy, wcześniej maksymalna kwota pomocy publicznej dla MSB na okres kwarantanny została ustalona na kwotę 200 tysięcy euro.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-