Priorytetem Ukrainy w „zielonym ładzie” jest strategiczne partnerstwo energetyczne - Dżaparowa

Priorytetem Ukrainy w „zielonym ładzie” jest strategiczne partnerstwo energetyczne - Dżaparowa

Ukrinform
Strategiczne partnerstwa energetyczne są kluczowym priorytetem dla Ukrainy w kontekście „Europejskiego Zielonego Ładu”.

Pierwsza wiceminister spraw zagranicznych Emine Dżaparowa powiedziała to na posiedzeniu międzyresortowej grupy roboczej ds. koordynacji działań w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „Europejski Zielony Ład” - informuje korespondent Ukrinformu.

„Dziś strategiczne partnerstwa energetyczne są kluczowym priorytetem, a w tej dziedzinie prowadzimy systematyczną i planową pracę. Interakcja między Ukrainą a UE aktywnie rozwijają się w ramach realizacji Protokołu ustaleń o partnerstwie strategicznym i energetycznym ... Przewiduje on intensywną współpracę w zakresie w tym obszarze - od bezpieczeństwa energetycznego po pełną integrację rynków, od efektywności energetycznej po dekarbonizację gospodarki i realizację różnych badań naukowych” - powiedziała Dżaparowa.

Według niej, zgodnie z memorandum i porozumieniami osiągniętymi podczas szczytu Ukraina-UE w październiku ubiegłego roku, w grudniu został opracowany i przyjęty plan pracy na 2021 rok w energetyce.

„Dokument ten de facto przewiduje realizację działań mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i przejście na czystszą energię, w tym osiągnięcie ambitnych celów klimatycznych” - powiedziała pierwsza wiceszefowa MSZ.

Podkreśliła również, że Ukraina rozwija współpracę z innymi partnerami międzynarodowymi. W szczególności mówimy o pozyskiwaniu najlepszych doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, efektywności energetycznej i wprowadzaniu zaawansowanych technologii.

„Mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Prawdziwym przykładem takiego partnerstwa w energetyce jest dywersyfikacja źródeł paliwa jądrowego dla ukraińskich elektrowni jądrowych. Jesienią 2020 roku podpisano porozumienie z Westinghouse o przejściu kolejnego reaktora ukraińskich elektrowni jądrowych na paliwo inne niż rosyjskie i obiecujące jest ukraińsko-amerykański strategiczny dialog energetyczny, który rozpoczął się w listopadzie 2018 roku. Jego celem jest w rzeczywistości ściślejsza współpraca między ukraińskimi ministerstwami i odpowiednimi resortami a Departamentem Energetyki USA”- powiedziała Dżaparowa.

Urzędniczka wyjaśniła, że wspólna praca przewiduje rozszerzenie współpracy w takich obszarach jak ropa naftowa, węgiel grupy gazowej, bezpieczeństwo jądrowe i ochrona cywilnych obiektów jądrowych, modernizacja sieci i systemów elektroenergetycznych oraz ochrona obiektów infrastruktury krytycznej.

Dżaparowa zaznaczyła, że ​​Ukraina zintensyfikuje ten dialog z nową administracją Stanów Zjednoczonych.

Ponadto, według niej, Szwecja jest ważnym partnerem Ukrainy w kwestii dywersyfikacji źródeł energii. W tym kontekście zwróciła uwagę, że minister spraw zagranicznych tego kraju Ann Linde przebywa obecnie z wizytą na Ukrainie i te kwestie również są dyskutowane.

„Szwecja zapewnia nam wsparcie w dostawach paliwa jądrowego i technologii dla ukraińskich elektrowni atomowych od firmy Westinghouse” – powiedziała Dżaparowa.

Według niej ogromne znaczenie ma rozwój współpracy finansowej i technologicznej z Japonią w zakresie energetyki wodorowej.

Wśród krajów interesujących Ukrainę w zakresie partnerstwa energetycznego Dżaparowa wymieniła także Niemcy, Litwę, Finlandię, Chiny i Koreę Południową.

„Mamy kilka priorytetów - wzmocnienie niezależności energetycznej, dalsze sprzeciwianie się realizacji Nord Stream 2, przyciąganie zielonych inwestycji, przeciwdziałanie wprowadzeniu granicznej emisyjnej regulacji, integracja z europejską siecią energetyczną ENTSO-E oraz integracja rynków gazu i energii elektrycznej w na podstawie zaktualizowanego Aneksu 27 do Układu Stowarzyszeniowego” - podkreśliła Dżaparowa.

Jak informowaliśmy, „Europejski Zielony Ład” to „mapa drogowa” środków, które zmienią Unię Europejską w wydajną, zrównoważoną i konkurencyjną gospodarkę, określą sposoby przekształcenia Europy w pierwszy na świecie kontynent neutralny dla klimatu do 2050 roku, stymulując rozwój gospodarczy, poprawiając zdrowie i jakość życia ludzi, oraz przekształcą wyzwania klimatyczne i środowiskowe we wszystkich obszarach i w polityce UE, zapewniając sprawiedliwy i inkluzywny charakter zielonej transformacji.

„Zielone Porozumienie” zostało oficjalnie zaprezentowane przez Przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen w Parlamencie Europejskim 11 grudnia 2019 roku.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-