Ukraina zamierza odstąpić od kolejnej umowy WNP

Ukraina zamierza odstąpić od kolejnej umowy WNP

Ukrinform
Rada Najwyższa zarejestrowała projekt ustawy „O odstąpieniu od umowy o współpracy w dziedzinie ochrony prawnej i ochrony własności intelektualnej oraz o utworzeniu Międzypaństwowej Rady ds. Ochrony Prawnej i Ochrony Własności Intelektualnej”.

Według Ukrinformu w odniesieniu do strony internetowej parlamentu, stosowna ustawa Nr 0088 została zaproponowana przez Radę Ministrów.

Zgodnie z uzasadnieniem ustawa powstała w ramach realizacji planu wycofania się Ukrainy z umów międzynarodowych zawartych przez państwa WNP.

„Rada Najwyższa postanawia: odstąpić od Umowy o współpracy w dziedzinie ochrony prawnej i ochrony własności intelektualnej oraz o utworzeniu Międzypaństwowej Rady ds. Ochrony Prawnej i Ochrony Własności Intelektualnej, zawartej 19 listopada 2010 roku w Petersburgu i ratyfikowanej ustawą Ukrainy z dnia 21 grudnia 2011 roku” - odnotowano w projekcie ustawy.

Umowa ta została opracowana w celu koordynowania wspólnych działań na rzecz poprawy międzypaństwowego systemu ochrony własności intelektualnej, przeciwdziałania naruszeniom w zakresie własności intelektualnej oraz utworzenia Międzypaństwowej Rady ds. Ochrony Prawnej i Ochrony Własności Intelektualnej. Umowę podpisały Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Federacja Rosyjska, Tadżykistan, Uzbekistan i Ukraina.

Artykuł 2 umowy przewiduje utworzenie i funkcjonowanie Międzypaństwowej Rady Ochrony Prawnej i Ochrony Własności Intelektualnej, która składa się z szefów organów państwowych państw będących stronami Porozumienia i jest organem współpracy sektorowej WNP. W szczególności Rada Międzypaństwowa koordynuje wspólne działania państw-stron Porozumienia, opracowuje rekomendacje dotyczące stworzenia systemu zwiększania skuteczności ochrony prawnej i ochrony własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji w zakresie ochrony prawnej i ochrony własności intelektualnej, przeciwdziałania produkcji i dystrybucji podrabianych produktów, usprawniania mechanizmów ochronnych obiektów własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Jednocześnie, jak zaznaczono w nocie, przedstawiciele Ukrainy od dłuższego czasu nie brali udziału w posiedzeniu Rady, a obowiązujące umowy bilateralne zapewniają odpowiedni poziom ochrony własności intelektualnej.

Jak informowaliśmy, 19 maja 2018 roku ówczesny Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał dekret „W sprawie decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie wygaśnięcia dla Ukrainy niektórych umów międzynarodowych zawartych w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw”.

W ramach realizacji tego planu Ukraina 23 listopada 2020 roku potwierdziła odstąpienie od umowy o realizacji uzgodnionej polityki monopolistycznej Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Odpowiedni dokument został podpisany przez Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Kancelaria Prezydenta zaznaczyła, że ​​odstąpienie od tej umowy WNP będzie chronić ukraińskie narodowe interesy gospodarcze.

„Umowa zawiera mechanizmy wymiany informacji, więc istnieje ryzyko, że członkowie WNP otrzymają informacje, które mogą być wykorzystane do wywarcia presji handlowej i gospodarczej na Ukrainę” - czytamy w komunikacie.

Dnia 5 stycznia 2021 roku Gabinet Ministrów zatwierdził projekt ustawy „O odstąpieniu od umowy o współpracy w zakresie ochrony prawnej i ochrony własności intelektualnej oraz o utworzeniu Międzypaństwowej Rady ds. Ochrony Prawnej i Ochrony Własności Intelektualnej”.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-