Inflacja w 2020 roku wyniosła 5% - Ministerstwo Gospodarki

Inflacja w 2020 roku wyniosła 5% - Ministerstwo Gospodarki

Ukrinform
Stopa inflacji konsumenckiej w 2020 roku wyniosła 5%, co jest w pełni zgodne z prognozami inflacyjnymi NBU.

Jak podaje Ukrinform, wynika to z przeglądu inflacyjnego za 2020 rok, opublikowanego przez służbę prasową Ministerstwa Gospodarki.

Należy zauważyć, że głównymi warunkami kształtowania się cen krajowych w 2020 roku były: stosunkowo ograniczony popyt z powodu wymuszonych działań zapobiegających aktywnemu rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19; państwowe wsparcie gospodarki w obecnych warunkach; stopniowa dewaluacja hrywny; dynamika cen światowych, która ukształtowała się w wyniku destrukcyjnych procesów zachodzących w gospodarce światowej, a także związanych ze środkami mającymi na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby.

Ministerstwo stwierdza, że ​​w trudnych warunkach na tle działań kwarantannowych kształtowanie się cen konsumpcyjnych zależało od zmian priorytetów konsumpcyjnych, a tym samym od dostosowania się pośredników handlowych do tych zmian. W związku z tym w szybkim tempie rosły zarówno wolumeny handlu detalicznego, jak i ceny konsumpcyjne, głównie towarów podstawowych.

I odwrotnie, motywacja konsumenta do rezygnacji z wydatków niepriorytetowych ograniczyła wzrost cen większości towarów i usług lub przeciwnie, wzmocniła trend deflacyjny. W szczególności ceny odzieży i obuwia na koniec 2020 roku spadły o 7,3% wobec spadku o 2,3% w 2019 roku.

Wśród towarów, których ceny rosły na tle utrzymującego się stałego popytu, ministerstwo zwróciło uwagę przede wszystkim na żywność: na koniec 2020 roku ceny na nią wzrosły o 5,2% wobec wzrostu o 4,9% w 2019 roku. Odnotowano również wzrost kosztów świadczeń opieki zdrowotnej o 7,7% w porównaniu z 3,8% w 2019 roku.

Ministerstwo Gospodarki zwraca uwagę, że na tym tle wsparciem dla efektywnego popytu był dalszy wzrost płac oraz realizacja rządowych działań mających na celu złagodzenie skutków pandemii i strat biznesowych (w szczególności realizacja państwowego programu pobudzenia gospodarki do przezwyciężenia negatywnych skutków działań restrykcyjnych zapobieganiu i rozprzestrzenianiu się ostrej choroby układu oddechowego COVID-19 „Dostępne pożyczki 5-7-9%”, tymczasowe zasiłki dla czasowo niezatrudnionych w wysokości 50% średniego wynagrodzenia w czasie walki z COVID-19).

Ministerstwo zwróciło uwagę na fakt, że NBU prowadzi stymulującą politykę pieniężną, która ma charakter powstrzymywania inflacji.

„Dotyczy to zarówno tempa wzrostu podaży pieniądza (według danych operacyjnych NB o 28,7% w 2020 roku) przy utrzymaniu stopy dyskontowej na poziomie 6% w skali roku, jak i czynnika deprecjacji hrywny (średni miesięczny kurs hrywny do dolara zdewaluowany o 19,3% do 28,17 UAH / USD w grudniu 2020 roku), co z pewnym opóźnieniem nadal wpływa na ceny, zwłaszcza w zakresie komponentu importowego. Ostatecznie jednak taki wpływ został zminimalizowany przez zmianę preferencji konsumenckich ludności” - zaznaczyło Ministerstwo Gospodarki.

Ponadto, zdaniem specjalistów resortu, w 2020 roku, w przeciwieństwie do 2019 roku, najbardziej odczuwalny dla rynku krajowego był stały wzrost cen surowców energetycznych na rynku światowym. Wpłynęło to na taryfy komunalne.

Ministerstwo spodziewa się, że w I kwartale 2021 roku charakter wpływu głównych czynników nie ulegnie istotnej zmianie. Połączenie czynników monetarnych i (w pewnym sensie) administracyjnych oraz wysokich kosztów produkcji pod wpływem sezonowości na rynku żywności będzie dodatkowo stymulować wzrost cen na rynku krajowym. A także wzmocnienie takiego czynnika, jak uniknięcie znacznych kosztów na tle pandemii COVID-19 (zwłaszcza w kontekście wprowadzenia lockdownu w styczniu i przedłużenia kwarantanny do końca lutego), wręcz przeciwnie, częściowo zrekompensuje wpływ czynników inflacyjnych. Przewidywalna i powściągliwa dynamika kursu hrywny w całości nie spowoduje zniekształcenia cen na rynku konsumenckim.

Jak podawał Ukrinform, ceny konsumpcyjne w grudniu 2020 roku w stosunku do listopada 2020 roku wzrosły o 0,9%; w porównaniu do grudnia 2019 roku wzrosły o 5,0%. Łącznie w 2020 roku ceny na rynku konsumenckim wzrosły o 2,7% w porównaniu do 2019 roku.

Spośród towarów i usług konsumpcyjnych najbardziej w grudniu 2020 roku w porównaniu do grudnia 2019 roku wzrosły ceny gazu ziemnego (o 56,3%), cukru (o 47,7%) i jaj (o 30,0%). Najbardziej od grudnia 2019 do grudnia 2020 roku staniały warzywa (o 12,1%), paliwa i oleje (o 10,5%) oraz obuwie (o 7,5%).

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-