Rada przyjęła prezydencką Ustawę o „inwestycjach”

Rada przyjęła prezydencką Ustawę o „inwestycjach”

Ukrinform
Rada Najwyższa przyjęła w drugim czytaniu i jako całość Ustawę prezydencką „O wspieraniu przez państwo projektów inwestycyjnych o znacznych inwestycjach” (nr 3760).

Według Ukrinformu, projekt poparło 252 posłów.

„Ustawa została opracowana w celu stymulowania przyciągania inwestorów strategicznych do ukraińskiej gospodarki, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Ukrainy, a także zwiększenia konkurencyjności ukraińskiej gospodarki poprzez wprowadzenie wsparcia państwa dla dużych projektów inwestycyjnych” - czytamy w uzasadnieniu.

Ustawa określa formy i instrumenty udzielania przez państwo wsparcia dla projektów inwestycyjnych o znacznych inwestycjach.

Dokument zakłada utrwalenie statusu instytucji państwowej, w skład którego wchodzą zarządzający inwestycjami, upoważnieni przez Gabinet Ministrów Ukrainy do pomagania inwestorom w przygotowywaniu i realizacji projektów inwestycyjnych o znacznych inwestycjach.

Ustawa przewiduje możliwość udzielenia inwestorowi wsparcia ze strony państwa w postaci zachęt podatkowych (zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych i ceł przy wwozie nowego sprzętu na obszar celny Ukrainy, przyznanie prawa do użytkowania działki pod realizację inwestycji z zapłatą czynszu na specjalnych warunkach, zapewnienie infrastruktury sąsiedniej (autostrady, linie komunikacyjne, ciepłownicze, gazowe, wodociągowe i energetyczne, media itp.)) poprzez budowę / przebudowę takiej infrastruktury na koszt państwa.

Jednocześnie zastrzega się, że łączna kwota wsparcia państwa nie powinna przekraczać 30% kwoty inwestycji w projekcie.

Ustawa określa również wymagania dla projektów inwestycyjnych i inwestorów, przy których można uzyskać wsparcie państwa.

Zakłada się, że kwota inwestycji w projekt musi przekroczyć równowartość 20 mln euro. Projekt powinien być realizowany na terenie Ukrainy w przemyśle przetwórczym (z wyłączeniem produkcji i obrotu wyrobami tytoniowymi, alkoholem etylowym, koniakami i owocowymi napojami alkoholowymi), w tym w obszarach: przetwórstwa mineralnego (z wyjątkiem węgla kamiennego i węgla brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego), gospodarowanie odpadami, transport, magazynowanie, działalność pocztowa i kurierska, logistyka, edukacja, służba zdrowia, sztuka, kultura, sport, turystyka, rekreacja.

W procesie realizacji projektu inwestycyjnego powinno powstać co najmniej 80 miejsc pracy ze średnim wynagrodzeniem pracowników wyższym o co najmniej 15% od średniego wynagrodzenia w analogicznym rodzaju działalności w regionie, w którym projekt jest realizowany za poprzedni rok kalendarzowy; okres realizacji projektu nie powinien przekraczać 5 lat.

Projekt ustawy wprowadza instytucję specjalnej umowy inwestycyjnej, która zostanie zawarta pomiędzy inwestorem a rządem Ukrainy w ramach realizacji projektu inwestycyjnego o znacznych inwestycjach.

Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta planowane jest powołanie przez Radę Ministrów Urzędu Rządowego UkraineInvest odpowiedzialnego za przyciąganie i wspieranie inwestycji zgodnie z ustawą. Jak poinformowała agencja w UkraineInvest, nowy mechanizm współpracy z ukraińskimi i zagranicznymi firmami znacznie zwiększy wolumen inwestycji na Ukrainie.

Jak podawał Ukrinform, dnia 21 lipca Rada Najwyższa poparła w pierwszym czytaniu ustawę nr 3760 „O wspieraniu przez państwo projektów inwestycyjnych o znacznych inwestycjach”. Opierając się na wynikach rozpatrywania projektu w drugim czytaniu dnia 1 grudnia, posłowie przesłali go do drugiego ponownego rozpatrzenia, ponieważ został on rozregulowany porzez przegłosowane poprawki.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-