Zełenski podpisał Ustawy wspierające firmy podczas kwarantanny

Zełenski podpisał Ustawy wspierające firmy podczas kwarantanny

Ukrinform
Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał Ustawy wspierające obywateli i firmy w okresie kwarantanny, wprowadzonej w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19 na Ukrainie.

Według Ukrinformu, o tym poinformowano na stronie internetowej głowy państwa.

W związku z tym ustawa „O wsparciu społecznym ubezpieczonych i podmiotów gospodarczych na okres wdrażania restrykcyjnych środków antyepidemicznych wprowadzonych w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się ostrej choroby układu oddechowego COVID-19 na terytorium Ukrainy” przewiduje udzielenie jednorazowej pomocy finansowej w wysokości 8 tys. hrywien pracownikom, którzy utracili część wynagrodzenia w wyniku wprowadzenia ograniczeń kwarantanny oraz indywidualni przedsiębiorcy (FLP), którzy stracili część swoich dochodów w wyniku kwarantanny.

Indywidualni przedsiębiorcy nie będą mogli otrzymać pomocy, jeżeli byli zarejestrowani mniej niż trzy miesiące przed wejściem w życie tej Ustawy; czy w 2020 roku zapłacili ESW nie mniej niż za trzy miesiące, a także czy ich rodzaj działalności nie podlega ograniczeniom kwarantanny.

Ponadto dokument przewiduje udzielenie firmom jednorazowej pomocy finansowej w zakresie wypłat dla pracowników najemnych, aby nie zwalniać ich podczas kwarantanny. Zasada ta dotyczy przedsiębiorstw, które (w momencie wejścia w życie Ustawy) były zmuszone do ograniczenia lub mogą ograniczyć czas pracy pracowników ze względu na przestoje związane z wprowadzeniem kwarantanny.

Kwota pomocy jest obliczana proporcjonalnie do skrócenia czasu pracy pracownika, ale nie może przekroczyć 8000 UAH.

Ustawa przewiduje również zryczałtowaną rekompensatę dla podmiotów gospodarczych w celu zwrotu kosztów poniesionych na opłacenie jednorazowej składki (ESW) na obowiązkowe państwowe ubezpieczenie społeczne.

Jednorazowa kwota rekompensaty zostanie obliczona jako średnia kwot ESW wypłaconych w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy.

Odszkodowanie otrzymają te firmy, które faktycznie ucierpią z powodu wprowadzenia kwarantanny. Jednak rekompensata nie zostanie wypłacona, jeśli przedsiębiorstwo zalega z płatnościami ESW.

Ponadto Ustawa przewiduje rozszerzenie koncesji firmom na sprzedaż alkoholu w okresie kwarantanny, a także w ciągu trzech miesięcy po jego zakończeniu. Zezwolenia przedłużają okres ważności na okres kwarantanny oraz o trzy miesiące po jej zakończeniu. Przedłużono również okres obowiązywania umów dzierżawy majątku państwowego i komunalnego, które wygasają w okresie kwarantanny oraz w ciągu miesiąca od dnia jej wygaśnięcia. Za wynajem majątku państwowego lub komunalnego nie pobiera się ani nie wnosi żadnych opłat.

Głowa państwa podpisała również ustawę „O zmianach w Kodeksie podatkowym Ukrainy i innych ustawach Ukrainy dotyczących pomocy socjalnej podatnikom na okres wdrażania restrykcyjnych środków antyepidemicznych wprowadzonych w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 na Ukrainie”.

W dokumencie przewidziano szereg zachęt podatkowych dla obywateli oraz małych i średnich przedsiębiorstw na okres ewentualnego ogłoszenia kwarantanny.

W szczególności zadłużenie podatkowe wobec podatników jest odpisywane, jeżeli łączna kwota zadłużenia płatnika z tytułu wszystkich podatków i opłat nie przekracza 3060 UAH.

Płatnicy podatku z pierwszej grupy są zwolnieni z tego podatku za grudzień 2020 roku oraz za okres styczeń - maj 2021 roku.

Ponadto do dnia 29 grudnia 2021 roku odroczona została spłata zadłużenia podatkowego podatników - osób fizycznych, w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek, które łącznie nie przekracza 6800 UAH.

Te zachęty podatkowe pomogą firmom uniknąć narastania długów podatkowych, jeśli będą musiały zawiesić działalność. Razem z innymi rozporządzeniami pozwoli to przedsiębiorcom przygotować się na ewentualny lockdown i przejść przez niego bez poważnych strat.

Ponadto Prezydent podpisał Ustawę „O zmianie artykułu 28 Ustawy Ukrainy „O budżecie państwa Ukrainy na rok 2020”. Dokument ten rozszerza listę obszarów, w których można wykorzystać środki Funduszu na walkę ze skutkami epidemii koronawirusa. W szczególności środki te mogą być przeznaczone na: jednorazową pomoc materialną dla obywateli w przypadku lockdownu; pomoc finansową dla przedsiębiorstw w celu ratowania miejsc pracy; jednorazową rekompensatę biznesową z opłatę  przez firmę ESW za pracowników.

Jak informowaliśmy, 4 grudnia Rada Najwyższa przyjęła odpowiednie inicjatywy legislacyjne (Nr 4429, Nr 4431) mające na celu pomoc przedsiębiorcom w okresie obowiązywania kwarantanny.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-