Ministerstwo Gospodarki zapowiada uproszczony dostęp do programów wsparcia biznesu podczas kwarantanny

Ministerstwo Gospodarki zapowiada uproszczony dostęp do programów wsparcia biznesu podczas kwarantanny

Ukrinform
Dostęp do programów wsparcia biznesu podczas kwarantanny zostanie maksymalnie uproszczony.

Jak podał Ukrinform, oświadczył o tym minister rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa Ukrainy Ihor Petraszko - podał służba prasowa ministerstwa.

„Programy wsparcia przedstawione i zatwierdzone (przez Radę Najwyższą 4 grudnia - przyp. red.) to narzędzia, z których będą mogli korzystać ludzie i firmy w przypadku restrykcyjnego wzmocnienia kwarantanny. Dostęp do tych programów zostanie maksymalnie uproszczony” - powiedział Petraszko.

Jak wspomniano, jeśli wprowadzona zostanie ścisła kwarantanna, będzie działać kilka programów pomocniczych. Wśród nich - jednorazowa pomoc finansowa dla ubezpieczonych w wysokości 8 tys. hrywien. Pomoc może być udzielona pracownikom, którzy utracili część zarobków w przypadku restrykcyjnego wzmocnienia kwarantanny, oraz osobom fizycznym - przedsiębiorcom, którzy utracili część swoich dochodów w wyniku zakazu pełnego funkcjonowania.

Ponadto udzielana będzie jednorazowa pomoc finansowa dla osób prawnych w celu zachowania miejsc pracy. Przykładowo, jeśli przedsiębiorca będący osobą prawną zostanie zmuszony do skrócenia czasu pracy pracownika w przypadku restrykcyjnego wzmocnienia kwarantanny, będzie mógł otrzymać jednorazową pomoc na jednego takiego pracownika do 8000 UAH.

Wprowadza się jednorazową rekompensatę za wydatki osób prawnych na opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne. Odpowiednia pomoc będzie udzielana tym firmom, których działalność zostanie zawieszona w przypadku restrykcyjnego wzmocnienia kwarantanny. Jednorazowa kwota rekompensaty zostanie obliczona jako średnia kwot ESW wypłaconych w ciągu dziesięciu miesięcy.

Przewiduje również wprowadzenie wakacji podatkowych dla 200 tys. przedsiębiorców indywidualnych z pierwszej grupy, co zwalnia ich z naliczania i opłacania podatku i ESW w okresie od grudnia 2020 do maja 2021 roku.

Planuje się umorzenie długu podatkowego podatnikom, jeżeli łączne zadłużenie z tytułu wszystkich podatków i opłat nie przekroczy 3060 UAH i pozostaje do spłaty na dzień 1 listopada 2020 roku.

Obowiązywać będzie również odroczenie do jednego roku spłaty zadłużenia podatkowego obywateli i osób prowadzących działalność na własny rachunek w wysokości do 6800 UAH, które nastąpiło przed dniem 1 grudnia 2020 roku.

Planowane jest umorzenie kar z tytułu długów podatkowych w przypadku ich spłaty w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego dokumentu.

Próg zadłużenia podatkowego zostanie podwyższony trzykrotnie (z 1020 hrywien do 3060 hrywien), przy czym organy podatkowe nie będą podejmować działań windykacyjnych.

Wprowadzono zwolnienie z opodatkowania pomocy materialnej, którą obywatele i przedsiębiorcy otrzymają od państwa w przypadku restrykcyjnego wzmocnienia kwarantanny - pomoc materialna nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podatkiem dochodowym.

Jak poinformował Ukrinform, na plenarnym posiedzeniu dnia 4 grudnia Rada Najwyższa przyjęła szereg Ustaw prezydenckich, których celem jest wspieranie przedsiębiorców w przypadku restrykcyjnego wzmocnienia kwarantanny.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-