MFW ocenił politykę podatkową Ukrainy

MFW ocenił politykę podatkową Ukrainy

Ukrinform
Międzynarodowy Fundusz Walutowy uważa, że ​​obecna polityka podatkowa Ukrainy jest dwojaka, która, choć została w ostatnich latach znacznie zmodernizowana, wymaga odpowiedniej poprawy poprzez wprowadzenie skutecznych instrumentów.

Informacja taka jest zawarta w oficjalnym komunikacie MFW, wydanym w poniedziałek.

„Polityka podatkowa na Ukrainie jest prowadzona jednocześnie w dwóch kierunkach. Z jednej strony przez lata prowadzono znaczące prace mające na celu stopniowe doskonalenie i aktualizację systemu podatkowego. Z drugiej strony kwestionowane są główne zapisy istniejącego systemu” – podkreślono w Funduszu.

MFW zwraca uwagę, że na Ukrainie podjęto „poważne wysiłki” w celu unowocześnienia międzynarodowych aspektów podatku dochodowego, a także zbliżenia do standardów OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Jednak niektóre kręgi na Ukrainie „uporczywie dążą do zniesienia podatku dochodowego od osób prawnych” - zauważa MFW.

Jak wyjaśniono w Funduszu, główną ideą tych propozycji jest wprowadzenie podatku od wycofywanego kapitału. „W poprzednich raportach Departament Spraw Fiskalnych MFW sprzeciwiał się przyjęciu podatku od wycofanego kapitału, ponieważ doprowadziłoby to do znacznej utraty dochodów” - czytamy w dokumencie.

Z drugiej strony należy zauważyć, że ostatnio Ukraina przyjęła przyspieszoną amortyzację inwestycji w środki trwałe, co jest „bardziej ukierunkowaną zachętą podatkową”, która powinna przynieść oczekiwane rezultaty.

Ponadto program dobrowolnego ujawniania informacji (VDP) jest nazywany pozytywnym dla polityki podatkowej. Powinien umożliwiać podatnikom rozliczanie aktywów finansowych i rzeczowych, za które zapłacono podatek dochodowy w określonej wysokości.

„Pomoże to w przyszłości zwiększyć podstawę opodatkowania, ponieważ dochód uzyskany z tych aktywów stanie się widoczny dla Państwowej Służby Podatkowej” – podano w Funduszu.

Analiza, wnioski i rekomendacje MFW powstały na podstawie prac misji wsparcia technicznego Funduszu dla Ukrainy, która w lipcu br. współpracowała z oficjalnym Kijowem w trybie wideokonferencji.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-