NBU dołączył do Zrównoważonej Sieci Bankowej

NBU dołączył do Zrównoważonej Sieci Bankowej

Ukrinform
Narodowy Bank Ukrainy przystąpił do Zrównoważonej Sieci Bankowej (SBN), zrzeszającej organy nadzoru finansowego i stowarzyszenia bankowe z krajów rozwijających się.

Według Ukrinformu, służba prasowa NBU poinformowała o tym na Facebooku.

„Zdając sobie sprawę z wyzwań, jakie zmiany klimatyczne stwarzają dla zrównoważonego rozwoju państwa, jesteśmy zdeterminowani do realizacji inicjatyw z zakresu zielonych finansów. Przystąpienie do Zrównoważonej Sieci Bankowej, której celem jest poprawa ładu środowiskowego, społecznego i korporacyjnego w sektorze bankowym, ma dla nas ogromne znaczenie w kontekście zrównoważonego rozwoju sektora finansowego na Ukrainie ”- powiedział prezes Narodowego Banku Kyrył Szewczenko.

Oficjalne przystąpienie miało miejsce podczas wizyty roboczej szefa NBU w Waszyngtonie w dniach 9-13 listopada 2020 roku oraz spotkania z kierownictwem Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC), pod auspicjami której powstała SBN.

Należy zauważyć, że Narodowy Bank Ukrainy rozpoczyna swoją drogę do stworzenia zrównoważonego systemu finansowego, rozwijania zielonych inwestycji w gospodarce, wspierania produktów finansowych, które mają pozytywny wpływ na klimat, a także wymiany doświadczeń z państwami członkowskimi Sieci.

Współpraca w ramach Zrównoważonej Sieci Bankowej pomoże Narodowemu Bankowi Ukrainy osiągnąć jeden z celów do 2025 roku - poprawę jakości zarządzania ryzykiem w sektorze finansowym, a mianowicie wprowadzenie systemu oceny ryzyka społecznego i środowiskowego kredytobiorców.

Zrównoważona Sieć Bankowa (SBN) powstała w 2012 roku i jest dobrowolnym sojuszem organów regulacyjnych sektora finansowego i stowarzyszeń bankowych w krajach rozwijających się, które postawiły sobie za cel promowanie zrównoważonego finansowania. Jako pierwsza globalna sieć skupiająca się na ciągłym finansowaniu na poziomie rynkowym, członkowie SBN reprezentują 40 krajów i 43 biliony USD (86%) wszystkich aktywów sektorów bankowych w krajach rozwijających się. Członkowie SBN zobowiązali się do przesuwania swoich sektorów finansowych w kierunku zrównoważonego rozwoju, mając dwojaki cel: poprawę zarządzania ryzykiem środowiskowym i społecznym (w tym ujawnianie informacji o ryzyku klimatycznym) oraz zwiększenie przepływu kapitału do przedsiębiorstw o ​​największym pozytywnym wpływie na klimat, środowisko i społeczeństwo.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-