Kasy fiskalne dla jednoosobowych firm: Rada odrzuciła Ustawę o odroczeniu

Kasy fiskalne dla jednoosobowych firm: Rada odrzuciła Ustawę o odroczeniu

Ukrinform
Rada Najwyższa odrzuciła projekt Ustawy o odroczeniu wprowadzenia kas fiskalnych dla osób fizycznych - przedsiębiorców.

Jak podaje korespondent Ukrinformu, za przyjęciem odpowiedniej Ustawy nr 4313-d (228 - przeciwko) głosowało 17 posłów.

Najpierw przewodniczący Komisji ds. Finansów, Podatków i Polityki Celnej Danił Hetmancew zaproponował wycofanie projektu z rozpatrzenia i powołanie grupy roboczej do opracowania nowej wersji dokumentu.

„Przeprowadziliśmy dodatkowe konsultacje w tej kontrowersyjnej kwestii, która z jednej strony budzi obawy przedsiębiorców, a z drugiej, niestety, przyjęcie jakiejkolwiek decyzji alogicznej naruszy prawa 40 mln naszych obywateli, którzy również wymagają wprowadzenia kontroli. Musimy znaleźć kompromis: usunąć ten problem już dziś, stworzyć grupę roboczą i opracować kompromisową ustawę, która będzie odpowiadać wszystkim”- wyjaśnił Hetmancew.

Z kolei przewodniczący frakcji „Sługa Narodu” ,Dawid Arahamia zaznaczył, że parlament nie może wycofać Ustawy, gdyż została ona uwzględniona. Dlatego Arahamia wystąpił z propozycją nie poparcia tego dokumentu podczas głosowania i wprowadzenia nowego, przygotowanego w grupie roboczej, tak aby „nowy system działał od nowego roku”.

Jednak na sali nadal nie było jednomyślności, dlatego wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Elena Kondratiuk zwołała krótkie spotkanie z przewodniczącymi frakcji i ugrupowaniami parlamentarnymi w prezydium Parlamentu.

Ostatecznie zdecydowano się poddać pod głosowanie ustawę 4313-d, w wyniku czego Rada odrzuciła ją: „za” głosowało 17 posłów, a 228 - „przeciw”.

Jak poinformował Ukrinform, 4 listopada Rada Najwyższa skierowała do drugiego rozpatrzenia projekt ustawy o odroczeniu wprowadzenia kas fiskalnych dla „uproszczonych”. Celem Ustawy jest przeniesienie zasad dotyczących obowiązkowego stosowania zdania gotówki przez podmioty gospodarcze przy przeprowadzaniu transakcji rozliczeniowych, a także specjalnej procedury rozpatrywania reklamacji od kupujących za gotówkę do dnia 01.01.2020. Wprowadzenie oprogramowania PPO jest krokiem w kierunku wyjścia z cienia gospodarczego i stworzenia równych warunków do prowadzenia biznesu.

W dniu 16 listopada Komisja ds. Finansów, Podatków i Polityki Celnej na swoim posiedzeniu zaleciła Radzie Najwyższej przyjęcie jako podstawy i całości projektu Ustawy „O zmianach w rozdziale XX  „Postanowienia końcowe i przejściowe” Kodeksu Podatkowego Ukrainy oraz innych aktów ustawodawczych dotyczących odroczenia wstąpienia w siłę norm dotyczących niedomówień ograniczających w sferze handlu i usług” № 4313.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-