Ernst & Young France przeprowadził audyt Antonowa

Ernst & Young France przeprowadził audyt Antonowa

Ukrinform
Koncern „Ukroboronprom” przedstawił wyniki dochodzenia finansowego (forensic) dotyczącego niektórych działań Przedsiębiorstwa Państwowego Antonow, które zostało przeprowadzone przez Ernst & Young France przy udziale ukraińskiego biura Ernst & Young i przy pomocy technicznej rządu francuskiego.

Jak podał Ukrinform, poinformowano o tym na stronie koncernu.

„W „Ukroboronpromie” odbyła się prezentacja wyników audytu kryminalistycznego (forensic) niektórych rodzajów działalności jednej z największych firm koncernu - Przedsiębiorstwa Państwowego „Antonow”” - głosi komunikat.

Jak wynika z przesłania, audyt był pilotażowym projektem opracowania elementów architektury antykorupcyjnej w Ukroboronpromie.

„Stało się to pilotażowym projektem rozwoju elementów architektury antykorupcyjnej koncernu, jako integralnej części ładu korporacyjnego, co przewiduje Strategia Rozwoju Przemysłu Obronnego do 2028 roku, krajowymi programami docelowymi reformy przemysłu obronnego oraz wizja strategii korporacyjnej Ukroboronprom GK do 2030 roku” – poinformowano w koncernie.

Jeśli chodzi o inne podstawy audytu, Ukroboronprom oświadczył, że badane są możliwe przypadki nadużyć.

„Podczas audytu przedstawiciele Ernst & Young odbyli szereg spotkań z kierownictwem firmy, przeprowadzili audyt antykorupcyjny oraz zbadali możliwe przypadki konfliktu interesów i nadużyć” - czytamy w oświadczeniu.

Podaje się również, że powołanie rady nadzorczej (taka decyzja Ukroboronpromu była krytykowana przez branżowe zrzeszenia - red.) jest jedną z rekomendacji tego audytu.

W szczególności na podstawie wyników projektu audytorzy sformułowali następujące rekomendacje:

wypracowanie nowego modelu ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie, w tym wprowadzenie rady nadzorczej;

wprowadzić trójpoziomowy system linii obrony, który powinien opierać się na: usprawnieniu zarządzania działaniami operacyjnymi; zarządzanie ryzykiem; wdrożenie kontroli wewnętrznej; funkcje zgodności i wdrażanie środków antykorupcyjnych na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa; utworzenie niezależnej komórki audytu wewnętrznego, która podlega bezpośrednio radzie nadzorczej;

utworzyć pododdział (biuro zgodności) na szczeblu rady nadzorczej koncernu, który zapewni, że zarząd działa w interesie spółki przy podejmowaniu decyzji, a decyzje strategiczne i zarządcze podejmowane są na korzyść spółki i przy uwzględnieniu interesu państwa;

stworzyć system monitorowania podejmowania decyzji strategicznych i głównych transakcji, w tym kluczowych kontraktów i programów współpracy międzynarodowej.

„Raport z audytu posłuży jako mapa drogowa dla transformacji przedsiębiorstwa, a także model pilotażowy, który będzie dalej rozszerzany na inne przedsiębiorstwa Ukroboronpromu w celu zmniejszenia ryzyka korupcji, wsparcia zmian organizacyjnych i zwiększenia efektywności procesów, a także wyeliminowania nieuczciwych działań i konfliktów interesów”- podkreślili w koncernie.

Stwierdzono również, że wyniki audytu forensic zostaną przekazane do dalszego dochodzenia organom ścigania - SBU i NABU.

Jak podał Ukrinform, w tym tygodniu okazało się, że zrzeszenia branżowe przemysłu lotniczego - Stowarzyszenie Ukroboronprom, Związek Organizacji Pracodawców Przemysłu Lotniczego Ukrainy oraz Związek Zawodowy Ukraińskich Producentów Samolotów - wyraziły zaniepokojenie kolejną zmianą szefa Przedsiębiorstwa Państwowego Antonow oraz formą zarządzania przedsiębiorstwem. Tak jest napisane w liście organizacji społecznych wystosowanym do Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, premiera Ukrainy Denysa Szmyhala, sekretarza RBNiO Ołeksija Danyłowa.

Przedstawiciele przemysłu lotniczego zwracają uwagę, że zgodnie z ukraińską Ustawą „O zarządzaniu majątkiem państwowym”, specyfikę tworzenia i organizacji działalności rad nadzorczych przedsiębiorstw kompleksu wojskowo-przemysłowego określa Ustawa. Wspomniana Ustawa nie zawiera jednak ani jednej normy dotyczącej rad nadzorczych państwowych przedsiębiorstw unitarnych kompleksu wojskowo-przemysłowego wchodzących w skład koncernu.

Później dyrektor generalny „Ukraińskiej lotniczrj firmy”, Andrej Czabanow, powiedział, że w ciągu ostatnich kilku lat na szefów państwowych przedsiębiorstw produkujących samoloty często byli mianowani nieprofesjonaliści, co doprowadziło do całkowitego wstrzymania produkcji samolotów i zniekształcenia modelu zarządzania kompleksem przemysłowym.

Według Czabanowa od czasu odzyskania niepodległości Ukraina miała tylko dwa dziesięcioletnie programy rozwoju przemysłu lotniczego. Pierwszy z nich został zaprojektowany na lata 1992-2001, drugi - na lata 2001-2010. Wielkość ich finansowania ze środków publicznych nie przekraczała 17%. Okres od 2010 roku Czabanow nazwał „dziesięcioma latami bezczynności państwa w stosunku do krajowego przemysłu lotniczego”. Powiedział, że od 2014 roku rozpoczęła się bezowocna reforma przemysłu lotniczego.

Od 2015 roku prawie połowa z 40 przedsiębiorstw produkujących samoloty na Ukrainie znajduje się pod zarządem państwowego koncernu „Ukroboronprom”.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-