„Dostępne pożyczki” i nie tylko: jak Rada Ministrów „wspomoże” biznes w czasie kwarantanny

„Dostępne pożyczki” i nie tylko: jak Rada Ministrów „wspomoże” biznes w czasie kwarantanny

Ukrinform
Państwowe programy wsparcia działające na Ukrainie, w szczególności „Dostępne pożyczki 5-7-9”, „Częściowe bezrobocie”, będą maksymalnie rozbudowywane i ulepszane w celu zaspokojenia potrzeb i wymagań biznesu.

Według Ukrinformu poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Gospodarki.

Konkretne kwestie problemowe i propozycje przedsiębiorców były omawiane podczas spotkań Ministra Rozwoju, Handlu i Rolnictwa Ihora Petraszko z przedstawicielami branż biznesowych. W szczególności rozmawiano z przedstawicielami branży restauracyjnej, filmowej, handlowej i rozrywkowej oraz instytucjiami kultury.

Dlatego w ramach doskonalenia programu „5-7-9” rozważane są takie propozycje: poszerzenie kręgu uczestników poprzez zwiększenie maksymalnego poziomu rocznych przychodów przedsiębiorstw; możliwość zastosowania dochodu firmy za okres sprawozdawczy 2020 roku; sprawa zabezpieczeń i wprowadzenie gwarancji portfelowych (do 80% kredytu pokryje państwo); osłabienie uwarunkowań dotyczących funduszu płac i liczby pracowników.

Dostosowanie programu „Częściowe bezrobocie” do nowych warunków kwarantanny będzie prowadzone w ścisłej współpracy z biznesem i Ośrodkiem Zatrudnienia, za pośrednictwem którego program jest realizowany. Wsparcie będzie kontynuowane, i w związku z tym do obecnego budżetu programu przeznaczono dodatkowe 80 mln UAH. Głównym celem jest pomoc firmom w pokryciu kosztów wynagrodzeń pracowników, którym zredukowano godziny pracy, a tym samym utrzymania stanowisk pracy.

Również w trakcie dialogu przedsiębiorcy poruszyli kwestię czynszu i możliwości zwolnienia z jego opłaty lub odroczenia w czasie płatności.

W celu dalszego aktywnego dialogu, szczegółowego omówienia wszystkich kwestii i rozwoju wyważonych rozwiązań, na polecenie Prezesa Rady Ministrów w najbliższej przyszłości zostanie utworzona Międzyresortowa Grupa Robocza. W skład grupy wejdą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, resortowych komisji i biznesu.

W przededniu Rada Ministrów wprowadziła weekendową kwarantannę. Jednocześnie premier Denys Szmyhal powiedział, że rząd jest „gotowy do pomocy”, aby wesprzeć przedsiębiorców podczas wzmocnionej weekendowej kwarantanny.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-