Sąd oddalił pozew „PROZORRO” przeciwko Izbie Obrachunkowej

Sąd oddalił pozew „PROZORRO” przeciwko Izbie Obrachunkowej

Ukrinform
Okręgowy Sąd Administracyjny miasta Kijowa oddalił pozew Przedsiębiorstwa Państwowego „PROZORRO" w zaspokojeniu roszczenia o uchylenie niektórych wniosków i zaleceń Decyzji Izby Obrachunkowej w sprawie wyników efektywności wykorzystywania i rozporządzania majątkiem PP „PROZORRO", które będą miały skutki finansowe dla budżetu państwa.

Według Ukrinformu, donosi służba prasowa sądu.

„Okręgowy Sąd Administracyjny w Kijowie zakończył rozpoznanie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Państwowego „PROZORRO” przeciwko Izbie Obrachunkowej Ukrainy. Powód zwrócił się do sądu o uchylenie niektórych wniosków i zaleceń Decyzji Izby Obrachunkowej Ukrainy z Raportu o wynikach efektywności wykorzystywania i rozporządzania majątkiem PP „PROZORRO", które będą miały skutki finansowe dla budżetu państwa” -  czytamy w oświadczeniu.

Jak już wspomniano, mówimy o odwołaniu się od wniosków Izby Obrachunkowej Ukrainy „w sprawie nieprawomocnego wynagrodzenia otrzymanego w latach 2016 - 2017 oraz w I półroczu 2018 roku przez Wasilija Zadwornego, Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa Państwowego „PROZORRO”  w postaci premii kwartalnych i innych wynagrodzeń, bezprawnego podwyższenia przez przedsiębiorstwo wartości początkowej nieruchomości, naruszenia procedury korygowania błędów w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa w 2016 roku itd.”

Podaje się, że w trakcie rozpatrywania sprawy przez sąd ustalono, że powyższa decyzja Izby Obrachunkowej Ukrainy nie zawiera naruszeń proceduralnych, na które powód się powołuje, oraz nie przedstawiono innych argumentów o niezgodności decyzji z przepisami.

Sąd uważa również, że zaskarżona decyzja została podjęta przez pozwanego w sposób i w ramach przyznanych mu uprawnień oraz spełnia kryteria określone w części 2 artykuł u 2 KAS Ukrainy.

„Biorąc pod uwagę powyższe, Okręgowy Sąd Administracyjny miasta Kijowa odmówił zaspokojenia roszczenia PP „PROZORRO",” - czytamy w oświadczeniu.

Zwraca się uwagę, że decyzja wchodzi w życie w sposób określony w artykule 255 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i przysługuje od niej odwołanie w całości lub w części na zasadach określonych w artykułach 293, 295-297 KAS Ukrainy.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-