W III kwartale Ukraina spłaciła 3,1 mld USD zadłużenia zagranicznego

W III kwartale Ukraina spłaciła 3,1 mld USD zadłużenia zagranicznego

raport
Ukrinform
W okresie styczeń - wrzesień 2020 roku Rząd wypłacił ponad 5,5 mld USD z tytułu zobowiązań zewnętrznych, uwzględniając płatności odsetek, z czego 3,1 mld USD - w trzecim kwartale.

Jak podaje Ukrinform, zostało to podane w kwartalnym Raporcie o inflacji w październiku 2020 roku.

„Na koniec trzeciego kwartału 2020 roku Ukraina z sukcesem przekroczyła szczyt płatności zobowiązań sektora publicznego. Tym samym w okresie styczeń - wrzesień 2020 roku Rząd wypłacił ponad 5,5 mld USD z tytułu zobowiązań zewnętrznych, w tym odsetek, z czego 3,1 mld USD - w III kwartale” - głosi dokument.

Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi (MIF) przyczyniła się do pomyślnego przejścia szczytowych płatności w 2020 roku, dzięki którym Ukraina otrzymała około 3 mld USD oficjalnego finansowania w okresie od stycznia do września bieżącego roku.

Ponadto, dzięki wsparciu ze strony międzynarodowych instytucji finansowych i większej stabilności makrofinansowej w porównaniu z poprzednimi kryzysami, Rząd dwukrotnie pomyślnie wszedł na rynki euroobligacji. W efekcie rezerwy międzynarodowe pod koniec czerwca osiągnęły najwyższy poziom od ośmiu lat. Pomimo niewielkiego spadku po znacznej kwocie planowanych spłat w trzecim kwartale, pozycja miądzynarodowa Ukrainy pozostała stabilna: rezerwy przekroczyły poziom z początku roku, a ich stosunek do złożonego kryterium adekwatności MFW (wskaźniki ARA) sięgnął prawie 90%.

Pomimo faktu, że maksymalne spłaty zostały już zrealizowane, zadłużenie pozostaje wysokie. Zatem płatności Rządu z tytułu zobowiązań zewnętrznych w 2021 roku przekroczą 5 mld USD, co w połączeniu ze znacznym deficytem budżetowym będzie wymagało znacznych środków, w tym zewnętrznych. Dalsza współpraca z partnerami międzynarodowymi zapewni niski koszt nowych pożyczek, stabilny dostęp do światowych rynków finansowych, nawet w obliczu awersji inwestorów do ryzyka, co ograniczy potencjalne zagrożenia dla stabilności makrofinansowej.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-