Rząd zniósł „kwarantannę” ograniczeń płacowych dla szefów przedsiębiorstw państwowych

Rząd zniósł „kwarantannę” ograniczeń płacowych dla szefów przedsiębiorstw państwowych

Ukrinform
Gabinet Ministrów uregulował ograniczenia w płatnościach dla menedżerów i członków rad nadzorczych przedsiębiorstw państwowych.

Informuje o tym Ukrinform w odniesieniu do portalu Uriadowyj.

„26 października, zgodnie z orzeczeniem Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, rząd skrócił czas trwania ograniczenia ustanowionego w „Postanowieniach końcowych” Ustawy z dnia 13 kwietnia 2020 roku o zmianach do budżetu państwa Ukrainy. Mianowicie zniósł ograniczenia ustalające miesięczne wynagrodzenie i pensje menadżerów i członków rad nadzorczych przedsiębiorstw sektora publicznego w wysokości nieprzekraczającej 10-krotności płacy minimalnej. Podjęcie powyższych decyzji stało się możliwe dzięki nowelizacji Ustawy Ukrainy „O budżecie państwowym Ukrainy na 2020 rok”, przyjętej przez Radę Najwyższą 17 września 2020 roku, na mocy której Rada Najwyższa przyznała Gabinetowi Ministrów Ukrainy prawo do skrócenia okresu obowiązywania ograniczeń, zakazów, świadczeń i gwarancji przewidzianych w odpowiednich Ustawach Ukrainy, przyjętych w celu zapobieganiu i rozprzestrzenianiu się ostrej choroby układu oddechowego COVID-19 na terytorium Ukrainy” - poinformował Gabinet Ministrów.

Jednocześnie, dekretem o „Niektórych kwestiach wynagrodzeń osób na stanowiskach kierowniczych i członków organów wykonawczych oraz członków rad nadzorczych podmiotów gospodarczych sektora publicznego gospodarki”, rząd przywrócił dotychczasowe ograniczenia dotyczące wynagrodzeń osób na stanowiskach kierowniczych i członków rad nadzorczych przedsiębiorstw państwowych. W szczególności przywrócono ograniczenie, gdy wysokość wynagrodzenia ustalona jest jako wielokrotność przeciętnej miesięcznej płacy, w zależności od grupy przedsiębiorstw i rodzaju prowadzonej działalności. Przywrócono również ograniczenia, zgodnie z którymi miesięczne wynagrodzenie szefa podmiotu gospodarczego sektora państwowego określone w umowie nie powinno przekraczać 1,25 mln UAH. Podjęta uchwała jest zgodna z podpisanymi umowami międzynarodowymi, zgodnie z którymi władze Ukrainy wykazały zamiar zniesienia ograniczeń wypłat do dnia 1 lipca 2020 roku. Jednocześnie wynagrodzenie członków Rady Ministrów nie będzie przekraczać 5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w przyszłości.

Jak podawał Ukrinform, 3 marca 2020 roku Rząd ograniczył poziom wynagrodzeń szefów przedsiębiorstw państwowych. Miesięczne wynagrodzenie szefa państwowej firmy w kontrakcie nie mogło przekraczać 1,25 mln hrywien.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-