Zełenski podpisał dekret o przekazywaniu gruntów rolnych na własność komunalną

Zełenski podpisał dekret o przekazywaniu gruntów rolnych na własność komunalną

wideo
Ukrinform
Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o przeniesieniu praw własności gruntów rolnych z własności państwowej na własność komunalną.

Zapowiedział podpisanie dokumentu podczas przemówienia na forum ziemskim „Ziemia dla narodu” - podał korespondent Ukrinformu.

„Dzisiaj podpisuję dekret w sprawie przeniesienia własności gruntów rolnych z własności państwowej na własność komunalną” - powiedział Zełenski i podpisał odpowiedni dokument.

Prezydent podkreślił, że dnia 26 października wszystkie nowopowstałe gminy powinny otrzymać grunty na własność komunalną i będą mogły wykorzystywać środki z użytkowania ziemi na rozwój i dobrobyt swoich gmin.

Według niego, generalnie samorządy otrzymają na własność ponad 2 mln hektarów ziemi.

„Zwracamy ziemię ludziom, z centrum na odpowiednie miejsce. To logiczne, a co najważniejsze - uczciwe" - zapewnił głowa państwa.

Jednocześnie przypomniał, że prawo zakazuje sprzedaż gruntów komunalnych.

Jak informowaliśmy, dnia 31 marca Rada Najwyższa na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjęła ustawę Ukrainy "O zmianie niektórych aktów ustawodawczych Ukrainy w zakresie obrotu ziemią rolną".

Dnia 28 kwietnia Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał tę Ustawę.

Ustawa unieważnia moratorium na sprzedaż gruntów rolnych od dnia 1 lipca 2021. I od dnia 1 lipca 2021 do dnia 1 stycznia 2024 będą obowiązywały ograniczenia w zakupie ziemi - nie więcej niż 100 hektarów na osobę. Do 2024 roku tylko osoby fizyczne będą mogły kupować ziemię.

Dokument przewiduje stworzenie ram prawnych dla wprowadzenia rynkowego obrotu ziemią rolną, pozwala zapewnić realizację konstytucyjnych praw obywateli do swobodnego dysponowania majątkiem oraz stworzyć przejrzyste warunki nabywania ziemi rolnej przez obywateli Ukrainy.

Ustawa głosi, że właścicielami gruntów rolnych mogą być: obywatele Ukrainy, ukraińskie osoby prawne z ostatecznymi właścicielami rzeczywistymi, wyłącznie spośród obywateli Ukrainy, społeczności terytorialne oraz państwo.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-