NBU oraz banki centralne Polski i Litwy rozpoczynają wspólny projekt Twinning

NBU oraz banki centralne Polski i Litwy rozpoczynają wspólny projekt Twinning

Ukrinform
Dnia 1 października 2020 roku Narodowy Bank Ukrainy oraz banki centralne Polski i Litwy rozpoczynają wspólny projekt twinningowy „Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i regulacyjnych Narodowego Banku Ukrainy w celu realizacji umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE”.

Według Ukrinformu, podała taką informację służba prasowa NBU.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską. Dofinansowanie projektu wynosi około 1 mln euro. Projekt potrwa około 21 miesięcy.

Banki centralne Polski i Litwy będą wspierać Narodowy Bank Ukrainy w wielu obszarach. W szczególności w zakresie: rozwoju podejść do nadzoru bankowego w ramach SREP (Proces przeglądu i oceny nadzorczej), wdrożenia systemu płatności natychmiastowych, usprawnienia planowania strategicznego i zarządzania procesami w banku centralnym oraz usprawnienia procesu integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej banku centralnego.

Narodowy Bank Ukrainy był już zaangażowany w projekt Twinning. W latach 2009-2011 z sukcesem zrealizowano projekt „Wzmocnienie potencjału Narodowego Banku Ukrainy poprzez zbliżenie do standardów unijnych w zakresie działalności banków centralnych”.

Twinning jest narzędziem rozwoju instytucjonalnego Unii Europejskiej. Istota polega na współpracy i wymianie doświadczeń między organami państwowymi Ukrainy a podobnymi instytucjami państw członkowskich UE. Tematyka projektów to administracja publiczna i zbliżenie ustawodawstwa krajowego do standardów UE.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-