Dochody budżetu 2021 mogą wzrosnąć o ponad 20 mld - Packan

Dochody budżetu 2021 mogą wzrosnąć o ponad 20 mld - Packan

Ukrinform
Izba Obrachunkowa zidentyfikowała dodatkowe rezerwy dochodów nieuwzględnione w projekcie budżetu państwa na 2021 rok. W łącznej wysokości 20,6 mld UAH.

Stwierdził tak Prezes Izby Obrachunkowej Walery Packan, przedstawiając wyniki badania projektu Ustawy „O budżecie państwa Ukrainy na 2021 rok” na posiedzeniu Izby Obrachunkowej, podaje Ukrinform powołując się na stronę internetową departamentu.

Zwrócił uwagę, że możliwe jest zwiększenie dochodów w projekcie budżetu państwa dzięki: dochodom z czynszu za korzystanie z pozwoleń na wydobycie ropy i gazu - o 15,1 mld UAH; cłom importowym - o 2,4 mld UAH; opłatom za licencje na prowadzenie działalności związanej z organizacją i prowadzeniem gier hazardowych oraz licencjom na organizowanie i przeprowadzanie loterii – o 2,2 mld UAH; dochodom własnym instytucji budżetowych - o 0,9 mld UAH.

Packan zauważył również, że według Izby Obrachunkowej prognozowany wzrost realnego PKB o 4,6% w 2021 roku jest dość optymistyczny.

„Niestety istnieje wiele czynników, które zwiększają ryzyko nieosiągnięcia prognozowanego wzrostu gospodarczego w przyszłym roku, a co za tym idzie, nieotrzymania dochodów w określonych wielkościach. Są to w szczególności trwająca w przemyśle i innych branżach recesja, rzeczywisty spadek kredytowania i inwestycji kapitałowych, a także odpływ kapitału zagranicznego” - dodał Prezes Izby Obrachunkowej.

Jak informował wcześniej Ukrinform, przewodniczący Rady Najwyższej Dmytro Razumkow zapowiedział, że Rada Najwyższa zbierze się 20 października na nadzwyczajnym posiedzeniu, na którym w pierwszym czytaniu zostanie rozpatrzony projekt Ustawy o budżecie państwa Ukrainy na 2021 rok.

Gabinet Ministrów 14 września na posiedzeniu zatwierdził projekt budżetu państwa na 2021 rok. I tego samego dnia przekazał go Radzie Najwyższej do rozpatrzenia.

Według głównych wskaźników projektu budżetu państwa na 2021 rok opublikowanych przez Rząd, wzrost PKB ma wynieść 4,6%, a inflacja konsumencka 7,3%. Projekt budżetu państwa na 2021 rok zakłada również zmniejszenie długu publicznego w przyszłym roku o 3,4% - do 64,6% PKB - powiedział Minister Finansów Serhyj Marczenko.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-