Rada Ministrów opublikowała główne wskaźniki projektu budżetu na 2021 rok

Rada Ministrów opublikowała główne wskaźniki projektu budżetu na 2021 rok

Ukrinform
Rada Ministrów opublikowała główne wskaźniki projektu budżetu państwa na 2021 rok. Oczekuje się, że PKB wyniesie 4,6%, a inflacja konsumencka 7,3%.

Dane są opublikowane na rządowym portalu, donosi Ukrinform.

Główne wskaźniki projektu budżetu państwa na 2021 r . :

PKB - 4,5 bln hrywien;

Wzrost PKB - 4,6%;

Przychody planowane są na poziomie 1071 mld UAH (+ 92,3 mld UAH do planu na 2020 rok);

Planowane wydatki - 1350 mld UAH;

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie - 13,6 tys. UAH;

Inflacja konsumencka - 7,3%;

Dług publiczny do PKB - 64,6%.

Główne dane projektu budżetu państwa na 2021 r .:

Wydatki na bezpieczeństwo i obronę - 267 mld UAH (+21 mld do planu ze zmianami na 2020 rok):

  • Wynagrodzenia wojskowych i funkcjonariuszy organów ścigania - 131 mld (+8,3 mld UAH).

Wydatki na edukację - 174 mld UAH (+34 mld do planu na 2020 r.):

  • 21,2 mld UAH na dodatkowe wypłaty nauczycieli (to 30% wzrost pensji).

Wydatki na medycynę - 156 mld UAH (+ 27,5 mld UAH):

  • pensje lekarzy wzrosną o 30%;

  • 123,4 mld na program gwarancji medycznych;

  • Walka z koronawirusem - 19,4 mld (z czego 2,6 mld UAH na szczepienia).

Wydatki na ochronę socjalną ludności - 324 mld UAH (+7,5 mld do planu 2020):

  • Wydatki na fundusz emerytalny 204 mld UAH.

Program „Wielkie Budownictwo” (rozwój infrastruktury drogowej) - 150 mld UAH (+ 20,7 mld UAH).

Podwyższenie płacy minimalnej do 6000 UAH od 1 stycznia 2021 r. I od 1 lipca do 6500 UAH (+ 41,4 mld UAH).

Programy wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw - 12 mld UAH:

  • na realizację programu gwarancji portfelowych planuje się przeznaczyć 10 mld UAH;

  • na wyrównanie odsetek od kredytów dla mikro i małych firm - 2 mld UAH.

Wsparcie finansowe regionów - 9,4 mld UAH (+4,5 mld do planu 2020).

Wydatki na kulturę - 7,5 mld UAH (+ 2,8 mld do planu na 2020 r.).

Wydatki na sport - 7,4 mld UAH (wzrost 2,7-krotnie w stosunku do planu na 2020 rok).

Wydatki na wsparcie przemysłu węglowego - 4,5 miliarda UAH

Wydatki na wsparcie rolników - 4,2 mld UAH

Cyfryzacja ekonomiki - 2,9 mld UAH.

Zakup 100 wagonów dla kolei - 3,3 mld UAH.

Przypomnijmy, Rada Ministrów na nadzwyczajnym posiedzeniu w poniedziałek przyjęła projekt budżetu państwa na 2021 rok .

Wcześniej premier Denys Szmyhal powiedział, że projekt zakłada wzrost PKB o 4,7%, planowany deficyt budżetowy - do 6%, kurs - do 29 UAH za 1 dolara.

Zgodnie z Kodeksem Budżetowym Ukrainy, Gabinet Ministrów zatwierdza i przedkłada parlamentowi do 15 września projekt ustawy o budżecie państwa na przyszły rok.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-