Rezerwy walutowe przekroczyły 29 miliardów dolarów - NBU

Rezerwy walutowe przekroczyły 29 miliardów dolarów - NBU

Ukrinform
Rezerwy walutowe Ukrainy w sierpniu 2020 roku wzrosły o 1% - do 29,049 mld USD (równowartość).

Według Ukrinformu, poinformowała o tym służba prasowa NBU.

Według wstępnych danych, stanem na dzień 1 września 2020 roku rezerwy walutowe Ukrainy wyniosły 29048,7 mln USD (równowartość). W sierpniu wzrosły o 1%, przede wszystkim za sprawą korzystnej sytuacji na rynku walutowym.

Generalnie o dynamice rezerw w sierpniu zadecydowały następujące czynniki: po pierwsze, działalność Narodowego Banku Ukrainy na międzybankowym rynku walutowym. W sierpniu podaż waluty obcej przewyższyła popyt, a Narodowy Bank Ukrainy mógł uzupełnić rezerwy walutowe. W sumie NBU kupił w sierpniu 460,5 mln USD. W zeszłym miesiącu nie było żadnych interwencji w celu sprzedaży walut.

Po drugie, rządowe operacje zarządzania długiem publicznym. Dochody z wymiany walut na rzecz rządu w sierpniu wyniosły 250,5 mln USD ze sprzedaży krajowych obligacji rządowych (OVDP) denominowanych w walutach obcych. Równocześnie na obsługę i spłatę długu publicznego w walutach obcych przeznaczono 645,2 mln USD (ekwiwalent). Z tej kwoty 496,5 mln USD zostało wypłacone z tytułu obligacji rządowych denominowanych w walucie obcej, a pozostałą część z tytułu zobowiązań wobec wierzycieli zagranicznych. Ponadto w sierpniu Rząd i Narodowy Bank Ukrainy wpłaciły 204,5 mln USD (równowartość) na rzecz Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Po trzecie, aktualizacja wyceny instrumentów finansowych (ze względu na zmiany wartości rynkowej i kursów walut). W zeszłym miesiącu ich wartość wzrosła o 385 mln USD (równowartość).

Jak podawał Ukrinform, rezerwy walutowe Ukrainy w lipcu 2020 roku wzrosły o 1,0% - do 28,802 mld USD.

Prezes Narodowego Banku Ukrainy Kyrył Szewczenko powiedział w komunikacie wideo, że rezerwy walutowe Ukrain y do końca 2020 roku mogą wzrosnąć do około 30 miliardów dolarów, a w kolejnych latach - do 32-33 miliardów dolarów.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-