MFW oczekuje, że Ukraina przyjmie Ustawę „bankową” i zmiany do budżetu

MFW oczekuje, że Ukraina przyjmie Ustawę „bankową” i zmiany do budżetu

Ukrinform
Międzynarodowy Fundusz Walutowy oczekuje ostatecznego przyjęcia przez ukraiński parlament przepisów dotyczących restrukturyzacji banków i zmian w budżecie państwa na 2020 roku w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Jest to stwierdzone w oświadczeniu wygłoszonym , 4 kwietnia przez przedstawiciela MFW na Ukrainie Jostę Lungmana, o czym Ukrinform został poinformowany w biurze MFW na Ukrainie.

„Z zadowoleniem przyjmujemy wsparcie ukraińskiego parlamentu w pierwszym czytaniu projektu ustawodawy mającej na celu wzmocnienie podstaw restrukturyzacji banków i oczekujemy jej ostatecznego przyjęcia. Oczekujemy również przyjęcia zmian w budżecie na 2020 rok, które pomogą władzom odpowiedzieć na nagłe wyzwania, które pojawią się w wyniku COVID-19”, powiedziano w oświadczeniu.

Jednocześnie MFW wezwał władze ukraińskie do dalszej współpracy z Bankiem Światowym „w celu zapewnienia wydajnego, przejrzystego i konkurencyjnego rynku gruntów”.

Jak informowaliśmy, Rada Najwyższa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt Ustawy „O zmianie niektórych ustawodawczych aktów prawnych Ukrainy w sprawie usprawnienia niektórych mechanizmów regulacji bankowych” (nr 2571-d) i skróciła czas przygotowania go do drugiego czytania.

Ustawa uniemożliwi anulowanie decyzji NBU w sprawie nacjonalizacji / likwidacji banków i zwrot niesprawiedliwych rekompensat z budżetu państwa poprzednim właścicielom.

Ustawa proponuje poprawę regulacji działania banków, w szczególności poprzez zapewnienie Narodowemu Bankowi Ukrainy niezbędnych instrumentów oddziaływania w tym obszarze. Ma ona określać specyfikę postępowania sądowego w sprawach dotyczących odwoływania się od decyzji Narodowego Banku Ukrainy w sprawie uznania banku za niewypłacalny, w sprawie cofnięcia licencji bankowej i likwidacji banku, decyzji Funduszu o wprowadzeniu tymczasowej administracji w banku, o rozpoczęciu postępowania likwidacyjnego banku, o zatwierdzeniu planu rozliczeniowego i wszelkich innych decyzje podjętych w trakcie jego wykonywania, a także decyzje dotyczące mianowania upoważnionych przedstawicieli Funduszu, przekazywania mu uprawnień, decyzji KMU w sprawie udziału państwa w usuwanięciu niewypłacalnego banku z rynku, decyzji Ministerstwa Finansów podjętych na podstawie takich decyzji Rady Ministrów, a także ustanowienie jasnych przepisów prawnych dotyczących niemożności zawieszenia lub zakończenia wszczętych na podstawie takich rozwiązań procedur.

Dokument planuje także usprawnić regulację procedur likwidacji banków, mechanizm kompensacji strat (odzyskanie szkód) od osób związanych z bankiem i innymi osobami, które spowodowały szkody w banku i wierzycielom banku (straty), a także rozszerzenie i poprawę mechanizmów udziału państwa w wycofaniu banku z rynku.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2022 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-