Izba Przemysłowo-Handlowa wymieniła pięć głównych problemów biznesowych

Izba Przemysłowo-Handlowa wymieniła pięć głównych problemów biznesowych

Ukrinform
Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa określiła pięć głównych problemów, które najbardziej wpływają na pracę przedsiębiorców, przedstawicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw podczas kwarantanny.

Ukrinform został o tym poinformowany przez Ukraińską Izbę Przemysłowo-Handlową (UIPH).

„Rozstrzygnięcie kwestii wynajmu pomieszczeń i sprzętu, niedotrzymanie terminów dostaw surowców i sprzętu, spłata zobowiązań z tytułu kredytu biznesowego, opóźniony eksport z Ukrainy i niedopełnienie zobowiązań przez partnerów zagranicznych to pięć głównych problemów, z którymi borykają się przedsiębiorcy, przedstawiciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw o których została poinformowana Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa”, poinformowano.

Według prezesa UIPH Ukrainy Henadyja Czyżykowa, takie wnioski wyciągnięto na podstawie apelacji otrzymywanych przez Izbę Handlowo-Przemysłową.

„Od czasu wprowadzenia kwarantanny w Ukraińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej codziennie otrzymywane są setki próśb i podań, na które nasi eksperci starają się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe. Na podstawie apelacji formułujemy listę zagadnień, które należy rozwiązać na poziomie legislacyjnym”, powiedział prezes UIPH.

W pierwszej kolejności wśród odwołań jest rozstrzyganie kwestii związanych z zapłatą za wynajem lokali i sprzętu. Pytanie dotyczy głównie przedsiębiorców i małych przedsiębiorstw, które są zmuszone do pozostania bezczynnymi z powodu kwarantanny. Są to kawiarnie, restauracje, hotele, siłownie, fryzjerzy, sklepy na rynkach, sklepy w wynajętych pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych i biurowych. Według szacunków Ukraińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej sprawa dotyczy 600–700 tysięcy jednostek biznesowych.

„Aby rozwiązać tę grupę problemów, UIPH zainicjował zmiany w przepisach, a kwarantanna została uznana za siłę wyższą. Według naszych danych w 95% przypadków najemcy i wynajmujący zgadzają się rozwiązać problemy. W przypadkach, w których nie ma wzajemnego zrozumienia, UIPH wydaje zaświadczenia o okolicznościach siły wyższej, z którymi można bronić swoje interesy w sądzie”, powiedział Henadyj Czyżykow.

Drugą największą liczbą żądań jest niedotrzymanie terminów dostaw produktów, surowców i komponentów. Wiele przedsiębiorstw nie pracuje na pełnych obrotach - niektórzy pracownicy nie przyszli do pracy z powodu niedziałającego transportu publicznego lub z innych powodów.

„Zasadniczo problem dotyczy przedsiębiorstw, które nie podlegają kwarantannie. W związku z tym nie występują okoliczności siły wyższej. W takich przypadkach firmy wybierają inną strategię. Niektórzy zgadzają się z partnerami w sprawie nowych terminów dostaw. Inni gromadzą surowce na 2-3 miesiące działalności do przodu”, powiedział prezes UIPH.

Trzecim najczęstszym problemem są rozliczania z bankami.

„W tej chwili problem nie został rozwiązany dla biznesu. Jest to szczególnie dotkliwy problem dla przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw, których praca została wstrzymana na czas kwarantanny. Od stycznia 2020 roku firmy takie były winne bankom około 6,2 mld UAH. Zgodnie z prawem brak pieniędzy nie jest siłą wyższą, a pożyczka musi zostać spłacona nawet w okresie kwarantanny. Nikt nie anulował grzywien i kar. Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa przygotowuje projekty zmian w przepisach. Potrzebny jest dialog między bankami a NBU, aby znaleźć rozwiązania dla tych kwestii”, powiedział Czyżykow.

Czwarty najczęstszy problem to opóźnienia eksportu. Są one powiązane z kolejkami na granicach, ze względu na kontrolę stanu zdrowia osób przekraczających granicę, głównie kierowców ciężarówek.

„Jest mało prawdopodobne, aby ktokolwiek mógł wpłynąć na taką sytuację. Zgodnie z prawem nie jest to siła wyższa. Radzimy rozwiązywać problemy logistyczne na podstawie informacji operacyjnych o obciążeniu punktów kontrolnych. Podobne sytuacje pojawiają się podczas tranzytu przez inne kraje. Na przykład Kazachstan całkowicie zamknął międzynarodowy ruch towarowy, istnieją ograniczenia w przekraczaniu granic w UE. Sytuacja ciągle się zmienia”, powiedział prezes UIPH.

Piątym najważniejszym problemem dla biznesu jest niewypełnianie zobowiązań przez partnerów zagranicznych.

„W ostatnim miesiącu liczba przypadków, w których partner zagraniczny nie mógł zapłacić za otrzymane produkty, gwałtownie wzrosła, ogłasza upadłość, zakłóca dostawę sprzętu lub surowców. Problem powstaje przy wprowadzeniu kwarantanny w krajach, w których kontrahent ma swoją siedzibę. W takim przypadku Ukraińska Izba Przemysłowo-Handlowa może pomóc dowiedzieć się o sytuacji finansowej partnera. Najlepszą opcją jest sprawdzenie informacji o kondycji finansowej kontrahenta przed zawarciem umowy”, powiedział Czyżykow.

prs

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-