Zełenski podpisał Ustawę o zwalczaniu nielegalnego przejmowania ziemi

Zełenski podpisał Ustawę o zwalczaniu nielegalnego przejmowania ziemi

Ukrinform
Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał Ustawę zmieniającą Kodeks Ziemski Ukrainy i niektóre inne akty prawne mające przeciwdziałać nielegalnemu przejmowaniu ziemi.

Zostało to zgłoszone na stronie internetowej Rady Najwyższej.

Na stronie odpowiedniego projektu nr 0858 zaznaczono, że 13 stycznia dokument został zwrócony z podpisem Prezydenta.

Ustawa ma w szczególności na celu zapewnienie ochrony praw własności właścicieli i użytkowników działek, zapobieganie nielegalnemu przejmowaniu ziemi i przejmowaniu przedsiębiorstw w sektorze rolnym gospodarki oraz rozwiązywanie innych problemów w zakresie regulacji prawa własności gruntów.

Dokument określa usprawnienie procedury rejestracji działek, praw do nich, interakcji między państwowym katastrem gruntów a państwowym rejestrem praw do nieruchomości.

Jak informował Ukrinform, Rada Najwyższa przyjęła ustawę „W sprawie zmiany ukraińskiego Kodeksu Ziemskiego i niektórych innych aktów ustawodawczych mających na celu zwalczanie nielegalne przejmowanie ziemi” w dniu 5 grudnia 2019 roku.

Według przewodniczącego Rady Najwyższej ds. polityki rolnej Nikoły Solskiego dokument pozwoli kompleksowo przeciwdziałać nielegalnemu przejmowaniu ziemi, a na poziomie legislacyjnym stworzy skuteczne środki zapobiegawcze w celu przeciwdziałania nielegalnemu przejmowaniu ziemi.

Przewodniczący Komisji zauważył, że jeśli Ustawa wejdzie w życie, państwowy rejestr praw do nieruchomości i kataster państwa będą automatycznie wymieniać informacje.

Ustawa ta zobowiązuje również do digitalizacji wszystkich informacji dostępnych w państwowym katastrze gruntów na temat wcześniej wydanych aktów państwowych i zarejestrowanych umów najmu oraz do jak najszybszego wprowadzenia tych danych do katastru.

Według przewodniczącego Komisji Ustawa wprowadza środki ograniczające możliwość fałszowania dokumentów notarialnych.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-