PARLAMENT UKRAINY UCHWALIŁ BUDŻET 2020

PARLAMENT UKRAINY UCHWALIŁ BUDŻET 2020

zdjęcie
Ukrinform
Rada Najwyższa przyjęła ustawę „W sprawie budżetu państwa Ukrainy na 2020 r.”. Ustawa nr 2000 została przyjęta w drugim czytaniu i łącznie głosowało za nią odpowiednio 279 i 280 deputowanych, donosi korespondent Ukrinform.

Budżet państwa na 2020 r. zakłada przychody w wysokości 1 093, 67 mld UAH, w tym przychody funduszu ogólnego - 974,7 mld UAH i przychody funduszu specjalnego - 119,0 mld UAH.

Wydatki szacuje się na 1 180,1 miliarda UAH, w tym ogólne wydatki funduszu - 1 052 UAH 2 miliardy i wydatki funduszy specjalnych - 127, 9 miliardów UAH.

Dług publiczny w UAH wyniesie 2 045,1 mld UAH (45,3% PKB). Szacuje się, że kwota płatności na spłatę długu publicznego na 2020 r. wyniesie 282,1 miliarda UAH, w tym spłata długu publicznego zewnętrznego - 120,3 miliarda UAH, a długu publicznego państwa - 161,9 miliarda UAH. Płatności z tytułu obsługi długu publicznego na 2020 r. szacuje się na 141,5 mld UAH.

Płaca minimalna w budżecie państwa na 2020 r. wynosi 4723 hrywien.

W 2020 r. proponuje się ustalenie wynagrodzenia na utrzymanie dla jednej osoby miesięcznie w wysokości: od 1 stycznia 2020 r. - 2027 UAH, od 1 lipca - 2118 UAH, od 1 grudnia - 2189 UAH. Dla dzieci poniżej 6 lat: od 1 stycznia 2020 r. - 1779 UAH, od 1 lipca - 1859 UAH, od 1 grudnia - 1921 UAH. Dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat: od 1 stycznia 2020 r. - 2218 UAH, od 1 lipca - 2318 UAH, od 1 grudnia - 2395 UAH.

Rząd proponuje ustanowić wydatki na obronę i bezpieczeństwo na 5,45% PKB, czyli 245,8 miliarda UAH, co stanowi największą kwotę od czasu odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Budżet Ministerstwa Spraw Wewnętrznych to 93 miliardy UAH. Uwzględniono wydatki na edukację w wysokości 136,4 mld UAH. Wydatki na medycynę w przyszłym roku wyniosą 113, 3 mld USD. 8,66 miliarda hrywien przeznaczono na finansowanie kultury i sfery informacyjnej. Na rozwój infrastruktury drogowej w 2020 r. przeznaczono 73,7 mld UAH.

Główny dokument finansowy na 2020 r. przewiduje również programy budżetowe mające na celu wsparcie wyrobników rolnych - 4 mld UAH oraz utworzenie kapitału docelowego Funduszu Prywatnych Gwarancji Kredytowych - 0,24 mld UAH.

Wpływy z prywatyzacji nieruchomości państwowych przewiduje się na 12 miliardów hrywien.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-