Podano, gdzie na Ukrainie jest najwięcej przedsiębiorstw z kapitałem europejskim

Podano, gdzie na Ukrainie jest najwięcej przedsiębiorstw z kapitałem europejskim

Ukrinform
Większość przedsiębiorstw z kapitałem z krajów Unii Europejskiej znajduje się w obwodach dniepropietrowskim i charkowskim.

Świadczą o tym wyniki badania „Euromapa Ukrainy. Ocena integracji europejskiej regionów”, informuje portal rządowy.

„Wśród regionów o największej liczbie przedsiębiorstw z kapitałem z krajów UE są Dniepropietrowsk i Charków”, podano w oświadczeniu.

Ogólnie, zgodnie z wynikami badania, trzema liderami integracji europejskiej są obwody: lwowski, stanisławowski i winnicki.

Jednak, jak zauważono w badaniu, ich postęp jest wciąż daleki od pożądanego poziomu: uzyskali nieco więcej niż połowę możliwych punktów dla każdego ze wskaźników.

Regiony południowe i wschodnie prowadzą w wielu sektorach. Tak więc nikołajewszczyna zajęła pierwsze miejsce w zwiększaniu eksportu na rynek UE. Regiony Doniecka i Ługańska zajmują pierwsze miejsce w rankingu pod względem liczby projektów w ramach wsparcia kredytowego z EBOiR i EBI, a Chersoń i Charków pod względem wielkości finansowania takich projektów.

Badanie zostało przeprowadzone przez analityków z Centrum Nowej Europy we współpracy z Rządowym Biurem Koordynacji Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej.

Ranking regionów składa się z 34 wskaźników w 8 obszarach, które odzwierciedlają dynamikę zbliżenia poszczególnych regionów kraju z UE.

Podczas prezentacji wyników badania wicepremier ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Ukrainy Dmytro Kuleba przypomniał, że rząd pracuje obecnie nad utworzeniem regionalnych biur integracji europejskiej.

„Naszym celem jest zapewnienie jednolitego rozwoju regionów. Aby każdy region miał bazę, taki inkubator integracji europejskiej”, powiedział.

Według niego pierwsze biuro eurointegracji zostanie otwarte w obwodzie chersońskim.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-