Na Ukrainie weszła w życie Ustawa Językowa

Na Ukrainie weszła w życie Ustawa Językowa

Ukrinform
We wtorek 16 lipca na Ukrainie weszła w życie ustawa „O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako języka państwowego”.

Dokument wszedł w życie dwa miesiące po jego opublikowaniu w dzienniku rządowym „Głos Ukrainy”.

Ustawa ta powołuje Krajową Komisję ds. Standardów Języka Państwowego i wprowadza stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony języka państwowego.

Komisja będzie składać się z dziewięciu członków mianowanych przez Gabinet Ministrów. Do kompetencji tego organu należy zatwierdzanie wymogów dotyczących poziomu znajomości języka państwowego dla uzyskania obywatelstwa Ukrainy. Komisja Krajowa jest upoważniona do organizowania i przeprowadzania egzaminu na poziomie znajomości języka państwowego i wydawania odpowiednich certyfikatów zgodnie z jego wynikami.

Pełnomocnika ds. Ochrony języka państwowego wyznacza i odwołuje rząd. Pełnomocnik rozpatruje skargi i może karać podmioty gospodarcze za naruszenie wymogów ustawy o używaniu języka państwowego w dziedzinie usług konsumenckich.

Zgodnie z ustawą, do znajomości języka urzędowego i do używania go podczas wykonywania obowiązków służbowych są zobowiązani: prezydent, przewodniczący Rady Najwyższej i jego zastępcy, premier, wszyscy członkowie rządu, szefowie instytucji państwowych, przedsiębiorstwa i departamenty, deputowani, urzędnicy państwowi i urzędnicy wszystkich szczebli, szefowie i pracownicy Policji Narodowej, sędziowie, adwokaci i notariusze, szefowie placówek oświatowych, wychowawcy i pracownicy medyczni państwowych i komunalnych instytucji opieki zdrowotnej.

Ustawa wprowadza państwowy program do propagowania nauki języka ukraińskiego, który został zatwierdzony przez Radę Ministrów. Jednocześnie mówi się, że na poziomie państwowym planowane jest organizowanie kursów języka ukraińskiego dla dorosłych. Ponadto państwo powinno zapewnić możliwość swobodnego uczenia się języka państwowego przez ukraińskich obywateli, którzy nie mieli takiej możliwości.

Jednocześnie przewiduje się, że znajomość języka ukraińskiego stanie się obowiązkowa dla osób zamierzających uzyskać obywatelstwo ukraińskie. W tym celu konieczne będzie zdanie testu na poziom znajomości języka państwowego w porządku ustalonym przez rząd. Zgodnie z jego wynikami, osoba otrzyma odpowiedni certyfikat. Klasyfikacja poziomów znajomości języka państwowego zostanie opracowana i zatwierdzona przez Komisję Krajową z uwzględnieniem zaleceń Rady Europy w sprawie edukacji językowej (pol. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, ang. Common European Framework of Reference for Languages, CEFR).

Zagraniczni wojskowi, którzy służą w Siłach Zbrojnych Ukrainy i posiadają odznaczenia państwowe, a nabycie przez nich obywatelstwa ukraińskiego leży w interesie państwa, będą mogli je uzyskać bez poświadczenia poziomu znajomości języka państwowego. Będą musieli je zdobyć w ciągu roku od daty nabycia obywatelstwa.

Prawo nie dotyczy sfery prywatnej komunikacji i obrzędów religijnych.

Prawo przewiduje, że przeprowadzanie imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych na Ukrainie powinno odbywać się w języku państwowym. W przypadku, jeśli prowadzący taką imprezę go nie zna, organizator musi zapewnić tłumaczenie jego mowy na język państwowy.

Prawo określa specyfikę używania języka państwowego w sektorze kultury, telewizji i radia, prasy, usług konsumenckich i innych sektorów. Tak więc za pięć lat będzie obowiązywać norma prawa, zgodnie z którą kwota ukraińskiej treści w transmisji kanałów telewizyjnych powinna wynosić 90%.

Zgodnie z prawem, za 30 miesięcy ogólnoukraińskie media drukowane, a za pięć lat miejscowa prasa musi mieć wersję ukraińską. Jednak prawo zezwala na wydawanie wersji w innych językach - publikacje wydawane w językach UE i Tatarów krymskich mogą nie mieć wersji ukraińskiej. Ponadto wydawnictwa i księgarnie muszą mieć za dwa lata przynajmniej połowę asortymentu w języku ukraińskim.

Prawo nie przewiduje odpowiedzialności karnej za naruszenia. Jednak naruszenia praw obywateli do korzystania z usług w języku ukraińskim w instytucjach państwowych i publicznych, w określonych obszarach prawa, będą karane grzywnami. Maksymalna kwota grzywny wyniesie 11 tysięcy 900 UAH. Standardy te zaczną obowiązywać po trzech latach.

Przypomnijmy, 25 kwietnia Rada Najwyższa przyjęła ustawę „O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego". Za jej zatwierdzeniem głosowało 278 posłów.

Jednak deputowani z „Bloku Opozycyjnego” zarejestrowali w Radzie Najwyższej projekty uchwał w sprawie zniesienia ustawy.

14 maja parlament odrzucił te projekty uchwał, które blokowały podpisanie ustawy, po czym przewodniczący Rady Najwyższej Andrij Parubij natychmiast podpisał ustawę.

Tego samego dnia ustawa „O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego" została przekazana do podpisu prezydentowi, który zrobił to 15 maja.

16 maja ustawa „O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako języka państwowego” została opublikowana w dzienniku rządowym „Głos Ukrainy”. Zdecydowana większość jej przepisów wchodzi w życie dwa miesiące po publikacji.

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2019 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-