Więzień polityczny Gryb - na granicy życia i śmierci

Więzień polityczny Gryb - na granicy życia i śmierci

Ukrinform
Ukraińska pełnomocnik ds. Praw Człowieka Ludmiła Denisowa zgłosiła nadkrytyczny stan ukraińskiego więźnia politycznego w Federacji Rosyjskiej Pawła Gryba i wzywa społeczność międzynarodową do udzielenia mu pomocy medycznej – pisze o tym w Facebook.

"Obywatel Ukrainy Pawło Gryb, który znajduje się w rosyjskim więzieniu, jest na skraju życia i śmierci! 20-letni więzień polityczny potrzebuje natychmiastowej operacji serca, ponieważ jego stan zdrowia jest nadkrytyczny"- napisała Denisowa.

Denisowa zauważyła, że ​​w wyniku kontroli lekarze zdiagnozowali szereg poważnych chorób, jednocześnie, zgodnie z dostępnymi informacjami w więzieniu, w którym przetrzymywany jest Gryb, krytyczny stan chłopca jest ignorowany.

Ponadto Ukraińska Rzecznik praw obywatelskich podkreśliła, że Gryb nie jest objęty pełnym leczeniem, co przyczynia się do zaostrzenia istniejących chorób. Warunki życia, stres i niedożywienie również mają negatywny wpływ na jego zdrowie.

W związku z tym, Denisowa zwróciła się do głowy Komitetu ONZ Przeciwko Torturom (ang. Committee Against Torture CAT) Jensa Modviga, do Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunji Mijatović, wiceprezes Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, do szefa delegacji Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża na Ukrainie Alana Eschlimanna, szefowej misji ONZ na Ukrainie Fiony Fraser o umożliwienie natychmiastowego udzielenia niezbędnej pomocy medycznej Grybowi.

Także Denisowa zwróciła się do przedstawicieli dyplomatycznych znajdujących się w Rostowie nad Donem, podjąć wszelkie możliwe środki w celu wdrożenia bezstronnego i obiektywnego monitorowania praw więźnia politycznego.

"Proszę o obecność na posiedzeniach sądowych, związanych z ukraińskim obywatelem Pawło Grybem. Czekam na reakcję i wsparcie "- dodała.

Pawło Gryb zniknął 24 sierpnia 2017 roku na Białorusi, gdzie poszedł spotkać się z dziewczyną, z którą kontaktował się w sieciach społecznościowych.

We wrześniu okazało się, że znajduje się w areszcie śledczym w Krasnodarze (RF), został oskarżony o terroryzm. W tym samym czasie jego adwokat oświadczył, że Gryb został porwany przez pracowników FSB.

23 lipca 2018 r. Sąd zawiesił rozpatrywanie sprawy Gryba po tym, jak się okazało, że zarzuty oparte są na paragrafach kodeksu karnego, które nie istniały w momencie popełniania przestępstwa. Prokuratura powtórnie wniosła sprawę do sądu w październiku, po poprawieniu tego, co rosyjskie media nazywają "błędem proceduralnym".

7 listopada Sąd Wojskowy Północnego Kaukazu przedłużył na kolejne 6 miesięcy areszt dla Pawła Gryba.

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2019 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-