Projekt ustawy o wykorzystaniu energii jądrowej przeszedł pierwsze czytanie

Projekt ustawy o wykorzystaniu energii jądrowej przeszedł pierwsze czytanie

Ukrinform
Rada Najwyższa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw Ukrainy w zakresie wykorzystania energii jądrowej  (numer w rejestrze 5550-d).

Według danych Ukrinformu 240 posłów poparło projekt ustawy.

Nota wyjaśniająca stwierdza, że ​​celem projektu ustawy jest harmonizacja ustawodawstwa ukraińskiego z europejskimi wymogami i normami mającymi zastosowanie do wykorzystania energii jądrowej, ustanowienie jednolitych podstawowych norm bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia osób narażonych na oddziaływanie zawodowe i medyczne, a społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego.

Ponadto celem projektu jest uwzględnienie wymagań dotyczących regulacji stanu zagadnień związanych z obróbką rud uranu.

Projekt ustawy przewiduje uregulowanie kwestii bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego w zakresie zmniejszenia ryzyka przedłużonego narażenia na produkty radonu, rozwiązania problemów związanych z ochroną przed promieniowaniem podczas medycznego badania.

Planowane jest również usprawnienie państwowowj regulacji w zakresie wydobywania i przetwarzania rud uranu oraz wprowadzenie koncesji na przetwarzanie rud uranu, z uwzględnieniem specyfiki cyklu technologicznego produkcji koncentratu uranu.

W dokumencie zauważono, że na Ukrainie używa się 10 069 tysięcy urządzeń do diagnostyki rentgenowskiej, które działają od ponad 30-60 lat (dla porównania w krajach europejskich czas wykorzystania takiego urządzenia rentgenowskiego wynosi nie więcej niż 10 lat).

„Rocznie na Ukrainie przeprowadza się ponad 50 milionów badań radiologicznych. Największy wpływ na na napromieniowanie populacji jest ze sztucznych źródeł promieniowania jonizującego i są to procedury medyczne. Jednocześnie wkład ekspozycji diagnostyki medycznej na zbiorową dawkę napromieniowania populacji ze sztucznych źródeł może osiągnąć 80% (tylko z badań przesiewowych fluorografii, które przeprowadza się na Ukrainie w ramach programu diagnostyki gruźlicy - 44%)”, podkreślili autorzy ustawy.

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2019 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-