Partnerstwo Wschodnie okazało się skuteczne

Partnerstwo Wschodnie okazało się skuteczne

Ukrinform
Ministrowie spraw zagranicznych UE i krajów Partnerstwa Wschodniego - Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy - podsumowali prace przeprowadzone w ciągu 10 lat od powstania inicjatywy i uznali kontynuację reform za priorytet na przyszłość - napisano w deklaracji przyjętej z okazji 10-lecia inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, która jest dostępna na stronie internetowej Rady Europejskiej .

Dokument przypomina, że ​​10 lat temu UE i sześć krajów partnerskich uzgodniły na szczycie w Pradze wzmocnienie więzi poprzez ustanowienie strategicznego partnerstwa. Wynikiem tej decyzji było ustanowienie europejskiej polityki sąsiedztwa, w dopełnienie stosunków dwustronnych między UE a każdym z krajów partnerskich. Takie wspólne wysiłki umożliwiły wzmocnienie dobrobytu i bezpieczeństwa całego regionu i zbliżenie krajów partnerskich do Unii Europejskiej z korzyścią dla wszystkich stron.

13 maja 2019 r. Wysoki Przedstawiciel UE, ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich UE i ministrowie spraw zagranicznych sześciu krajów partnerskich spotkali się w Brukseli z okazji 10-lecia inicjatywy. Odnotowali jego znaczenie i sukcesy oraz zgodzili się kontynuować rozwój partnerstwa strategicznego.

Cała polityka sąsiedztwa UE opiera się na wspólnych wartościach i zasadach, normach międzynarodowych, poszanowaniu praw człowieka i poszanowaniu praw mniejszości. Podstawowe zasady takiej polityki obejmują praworządność, odpowiedzialność i zarządzanie, walkę z korupcją, zrównoważony rozwój i gospodarkę rynkową.

W ostatnich latach Partnerstwo Wschodnie udowodniło swoją skuteczność jako stabilny i dynamiczny system relacji. Inicjatywa pozwoliła krajom członkowskim lepiej dostosować się do wyzwań i wzmocnić relacje.

Od 2009 r. Partnerstwo Wschodnie było podstawą do pogłębienia współpracy zarówno dwustronnej, jak i wielostronnej. Przyniosło realne korzyści obywatelom krajów uczestniczących w inicjatywie poprzez rozwój stowarzyszenia politycznego, integrację gospodarczą i wzmocnione partnerstwo między UE a zainteresowanymi krajami partnerskimi.

Dokument stwierdza, że od Partnerstwa Wschodniego dziś uczestnicy oczekują dalszych wyzwań. W tym kontekście wszystkie uzgodnione wzajemne zobowiązania powinny opierać się na wspólnych wartościach, w tym na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, szacunku dla obrońców praw człowieka, słabszych grup społecznych, dziennikarzy i innych pracowników mediów, kobiet i młodzieży.

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2019 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-