Agresja RF na Morzu Azowskim -  Trybunał zakończył słuchania - decyzja zostanie podjęta 25 maja ZDJĘCIA

Agresja RF na Morzu Azowskim - Trybunał zakończył słuchania - decyzja zostanie podjęta 25 maja ZDJĘCIA

Ukrinform
Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza, który 10 maja rozpatrzył ukraiński pozew przeciwko Rosji w sprawie bezprawnego zajęcia trzech ukraińskich statków wojskowych i ich załóg, wyda decyzję 25 maja – powiedział Jin-Hyun Paik, przewodniczący trybunału, donosi korespondent Ukrinform.

Pod koniec spotkania wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy i przedstawiciel naszego kraju Olena Zerkal powiedziała: Ukraina domaga się od Rosji wydania trzech okrętów oraz uwolnienia 24 marynarzy. Strona ukraińska żąda też od Moskwy wstrzymania postępowania karnego wobec tych marynarzy i powstrzymania się od zakładania przeciwko nim nowego postępowania; Domagamy się uwolnić zatrzymanych marynarzy i pozwolić im wrócić na Ukrainę.

Rosja odmówiła udziału w przesłuchaniach.

Zgodnie z pozwem Ukrainy z 16, oraz 25 listopada 2018 r. „Federacja Rosyjska przejęła kontrolę i zatrzymała trzy ukraińskie okręty marynarki wojennej - Berdiańsk, Nikopol i Jany Kapu - oraz 24 marynarzy; w czasie ich aresztowania ukraińskie statki znajdowały się na Morzu Czarnym, które płynęły z Odessy do Mariupola. W prośbie o zastosowanie środków tymczasowych Ukraina podaje, że Federacja Rosyjska „naruszyła suwerenny immunitet okrętów wojennych, pomocniczych statków marynarki wojennej, ich pasażerów i członków załogi odpowiednio do artykułów 32, 58, 95 i 96 Konwencji i międzynarodowego prawa zwyczajowego”.

W oświadczeniu, wysłanym do Federacji Rosyjskiej w dniu 1 kwietnia 2019 r. ,Ukraina przekazała spór do postępowania arbitrażowego zgodnie w Załącznikiem VII do Konwencji. Odpowiednio do art. 290 ustępu 5 Konwencji, do powstania Sądu Arbitrażowego, każda strona sporu może zwrócić się do Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza z wnioskiem o zastosowanie środków tymczasowych w celu zachowania odpowiednich praw stron sporu lub zapobieżenia poważnym szkodom w środowisku morskim. Trybunał może zarządzić zastosowanie środków tymczasowych, jeżeli uzna, że ​​sąd arbitrażowy, który ma zostać utworzony, ma jurysdykcję i że wymaga to pilności sytuacji.

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2019 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-