Prezydent zatwierdził roczny krajowy program na rzecz wzmocnienia partnerstwa Ukraina - NATO    WIDEO ZDJĘCIE

Prezydent zatwierdził roczny krajowy program na rzecz wzmocnienia partnerstwa Ukraina - NATO WIDEO ZDJĘCIE

Ukrinform
Prezydent Petro Poroszenko podpisał dekret „O zatwierdzeniu rocznego programu krajowego na rzecz wzmocnienia partnerstwa Ukraina-NATO w 2019 roku.”

Dokument podpisano w środę w obecności przedstawicieli rządu i ekspertów, donosi korespondent Ukrinform.

„Jest to wieloaspektowy dokument, określający nasze cele, które mają zostać osiągnięte do końca 2020 r., oraz priorytetowe zadania na bieżący rok. To nasza praca domowa na drodze do NATO” - powiedział prezydent przed podpisaniem dekretu.

Według niego jest to niezwykle ważny dokument, ponieważ określa konkretne kroki dla każdego z kierunków nie tylko w sektorze obronnym, ale także sektorze bezpieczeństwa, w praworządności i wolności obywateli.

Wicepremier Ukrainy ds. Integracji europejskiej i euroatlantyckiej Iwanna Kłympusz-Cyncadze, przemawiając na spotkaniu z prezydentem, powiedziała, że ​​ten roczny program jest dokumentem składającym się ze strategicznych zadań mających na celu osiągnięcie członkostwa Ukrainy w NATO. „Mamy jasny program, jasne cele i jasne są cele tego programu. Jestem przekonana, że jeśli wszyscy będziemy współpracować, a 84 agencje zaangażowały się w przygotowanie tego dokumentu, razem będziemy mogli poważnie pójść dalej w kierunku celu określonego w Konstytucji ”- podkreśliła.

Jest to program reform strategicznych i innych środków niezbędnych do zapewnienia skutecznego, celowego i systematycznego przygotowania Ukrainy do członkostwa w NATO. Głównym jego celem jest osiągnięcie zgodności z kryteriami członkostwa w NATO, wzmocnienie demokracji, polityczne i gospodarcze reformy, reformy sądownictwa, reformy ustawodawstwa wyborczego, edukacji, nauki, opieki zdrowotnej, wzrost gospodarczy, zwalczanie korupcji, poprawa dobrobytu obywateli, a także reformy w sektorze bezpieczeństwa i obrony - zgodnie z zaleceniami Sojuszu, oraz dostosowanie Sił Zbrojnych do standardów NATO .

Jest to program reform strategicznych i innych środków niezbędnych do zapewnienia skutecznego, celowego i systematycznego przygotowania Ukrainy do członkostwa w NATO. Głównym jego celem jest osiągnięcie zgodności z kryteriami członkostwa w NATO, wzmocnienie demokracji, polityczne i gospodarcze reformy, reformy sądownictwa, reformy ustawodawstwa wyborczego, edukacji, nauki, opieki zdrowotnej, wzrost gospodarczy, zwalczanie korupcji, poprawa dobrobytu obywateli, a także reformy w sektorze bezpieczeństwa i obrony - zgodnie z zaleceniami Sojuszu, oraz dostosowanie Sił Zbrojnych do standardów NATO .

Plan jest zharmonizowany z głównymi dokumentami strategicznymi Ukrainy, w tym z Biuletynem Obrony Strategicznej, rządowym planem działania, strategią zrównoważonego rozwoju Ukraina-2020, ustawą o bezpieczeństwie narodowym itp.

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2019 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-