Mińsk-3, albo Mgliste propozycje i realne zagrożenia „Planu Sajdika

Mińsk-3, albo Mgliste propozycje i realne zagrożenia „Planu Sajdika"

Ukrinform
Jakie "pułapki" są ukryte w planie OBWE pokojowego rozwiązania konfliktu na Wschodzie Ukrainy i dlaczego nie trzeba spodziewać się jego szybkiej realizacji.

Po długim okresie ciszy informacyjnej wokół działalności grupy negocjacyjnej w Mińsku, usłyszeliśmy oświadczenia Specjalnego Przedstawiciela OBWE na Ukrainie oraz w Trójstronnej Grupie Kontaktowej (TGK) w Mińsku Martina Sajdika na temat nowego planu rozwiązania konfliktu w Donbasie. Kluczowe pytanie, które pojawia się w związku z wprowadzeniem w życie planu Sajdika to na ile ten plan odpowiada naszym głównym celom w wojnie na Wschodzie - przywróceniu integralności terytorialnej Ukrainy i eliminacji rosyjskiej okupacji Donbasu.

Istota "planu Sajdika"

W rozmowie z Kleine Zeitung, Przedstawiciel OBWE, austriacki dyplomata Martin Sajdik powiedział, że jego koledzy i podwładni w Mińsku, opracowali propozycję rozwiązania konfliktu w Donbasie, i o niej rozmawiało się już w kręgu uczestników procesu negocjacji. Chociaż dyplomata powiedział, że wszystkie strony negocjacji w Mińsku są zaznajomieni z propozycją OBWE - samego dokumentu jeszcze nikt nie widział. W tej chwili jedyne, co mamy do analizy, to tylko słowa samego Martina Sajdika. Jednak są one wystarczające, aby spróbować opisać możliwości i zagrożenia, jakie niosą te propozycje dla Ukrainy.

Istotą „Planu Sajdika” jest to, że na tymczasowo okupowane terytorium we Wschodniej Ukrainie wjedzie zjednoczona misja ONZ i OBWE, by zorganizować tam wybory, zapewnić amnestię dla członków ruchu separatystycznego i dopilnować przestrzegania praw miejscowej ludności, w szczególności "językową samoidentyfikację". Oprócz wspólnej struktury ONZ i OBWE, Martin Sajdik zaproponował stworzenie Agencji Odbudowy UE, która będzie zajmować się odbudową Donbasu i jego reintegracją z Ukrainą. Niepokojącym sygnałem dla Ukrainy jest to, jak Sajdik w swoim wywiadzie przedstawił oczywiste i bolesne problemy dotyczące porozumień mińskich. W szczególności problem „oddzielnej prokuratury” „organów ścigania”(Policji) dla niektórych regionów Donbasu i niedopuszczalność amnestii dla separatystów bez ukraińskiego dochodzenia.

Ważną kwestią w propozycji Sajdika jest wyraźne żądanie ratyfikacji tego planu przez ukraiński i rosyjski parlament przed rozpoczęciem jego realizacji. Z jednej strony jest to pozytywna zmiana, ponieważ określa naturę konfliktu w Donbasie jako konfrontację rosyjsko-ukraińską, a nie jak mityczną "walkę o swobodę młodych republik". Z drugiej strony, nacisk na ratyfikację parlamentarną w roku, w którym Ukraina wybierze nową Radę Najwyższą, może wskazywać, że propozycje Sajdika są skierowane do konkretnych "politycznych graczy" w naszym kraju.

"Wybory bez rozbrojenia" są nie do przyjęcia dla Ukrainy

Główna pretensja Ukraińców do ogłoszonego planu jest oczywista. Jeżeli umowy w Mińsku zakładają, że wybory i amnestia powinny być poprzedzone odzyskaniem kontroli nad Donbasem i granicą państwową Ukrainy z Rosją, to Pan Sajdik starannie unika tej kwestii, mówiąc o wyborach oraz prawach „miejscowej ludności”. Oleg Sahakyan, politolog, uważa: „Oczywiście, w sferze publicznej nie widzimy wszystkich szczegółów. W planie, który udostępnił Pan Sajdik ... o przywróceniu kontroli nad terytorium Ukrainy się nie wspomina. Jest to etap przejściowy, czas, aby zapewnić demilitaryzację terytorium i rozpocząć procesy polityczne i amnestię dla wszystkich. W tym okresie będzie funkcjonowała międzynarodowa kontrola, na wzór bałkański." (Podczas tak zwanych „jugosłowiańskich wojen” ONZ ustanowiła kontrolę nad niektórymi rejonami, kierowała procesami pojednania i rozwiązywania konfliktów i obserwowała późniejszą integrację nowych niepodległych państw. Najbardziej udaną uważa się reintegrację Wschodniej Slawonii z Chorwacją w 1998 roku).

Ignorowanie kwestii bezpieczeństwa Ukrainy, którego nie można zapewnić bez eliminacji rosyjskiej okupacji wschodniego Donbasu, jest kluczowym problemem planu Sajdika. Oleh Bielokolos, dyplomata i ekspert wojskowy, powiedział: „Oczywiście, OBWE chce, aby proces pokojowy we wschodniej Ukrainie się ożywił. Jednak jest mało prawdopodobne, aby ten plan mógł odnieść sukces, jeśli zakłada on przede wszystkim nie zapewnienie bezpieczeństwa, łącznie z odzyskaniem kontroli przez Ukrainę na jej wschodnich granicach i powstrzymanie agresji Rosji, a mało prawdopodobny na dzisiejszy dzień proces wyborczy, amnestię, tworzenie nowych struktur itp. "

Diabeł tkwi w szczegółach lub główne problemy planu OBWE

Propozycja Sajdika nie powstała w próżni. Już dawno negocjacje w Mińsku nie przynoszą żadnych rezultatów, a umowy z poprzednich lat, są dalekie od realizacji. Jak zauważył Oleh Bielokolos: „Oczywiste jest jedno: tak zwane Umowy Mińskie nie działają i perspektywy w tym formacie są postrzegane raczej mgliście. Jednocześnie wydaje się, że kwestie, dotyczące misji pokojowej ONZ we wschodniej Ukrainie w ostatnich latach niemal całkowicie zniknęły z mediów. " W rzeczywistości propozycja OBWE jest kolejnym wariantem idei stworzenia sił pokojowych w Donbasie, o której mówił Minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin. "Pod względem treści - to wciąż jest to samo „jajko”. Jednak spróbować to „jajko”, w najbliższej przyszłości raczej nam się nie uda. Przyjąć „plan Sajdika” Ukrainie nie pozwala wiele kwestii.

Po pierwsze, większość kluczowych zagadnień związanych z koncepcją OBWE jest nadal nieznana. "Wypowiedzi medialne pana Sajdika są całkowicie ogólne, więc trudno się z nimi spierać. Chciałbym od razu zauważyć, że uważam takie wypowiedzi za dopuszczalne, ale jednocześnie, jak pokazuje nasze gorzkie doświadczenie, diabeł tkwi w szczegółach a szczegółów nie znamy, przynajmniej w naszym ministerstwie takiego szczegółowego planu, nie ma, - powiedział wiceminister Ministerstwa ds. terytoriów czasowo okupowanych i osób przesiedlonych wewnętrznie Georgij Tuka - Jestem ciekawy, jak przewidziano demilitaryzacji nielegalnych grup zbrojnych, jakie są terminy, jakie sposoby wyprowadzenia zagranicznych sił z terytorium Donbasu? Co oznacza w tym planie amnestia? I jeszcze wiele pytań. "

Ponadto, propozycje "planu" nie odpowiadają realiom wojny w Donbasie. Oleh Sahakyan stwierdza: "W rzeczywistości narzędzia oferowane dziś są hybrydami, czymś pomiędzy przezwyciężeniem wojny a przezwyciężeniem wewnętrznego konfliktu. I mamy sytuację w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, która nie ma nic wspólnego z przyznaniem dodatkowych praw rosyjskojęzycznej ludności”.

Propozycje Sajdika - realny plan czy polityczny manewr?

Według Martina Sajdika plan uregulowania konfliktu w Donbasie jest daleki od finalnej wersji. Sajdik twierdzi, że jest zbyt wcześnie, aby mówić o wielu konkretnych momentach tego planu. Powstaje pytanie: dlaczego więc w ogóle o nim rozmawiamy?

Odpowiedź na to pytanie może być daleka od realiów procesu negocjacji w Mińsku. Nie jest tajemnicą, że nie wszyscy uczestnicy wyborów politycznych na Ukrainie, zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych, mają na celu ochronę interesów narodowych. I całkiem możliwe, że ogłoszenie "superkompromisowego" planu ze stertą "pułapek" stanie się po prostu podstawą dla programów polityki zagranicznej – skrytych "prorosyjskich projektów politycznych". W końcu nie można otwarcie mówić o kapitulacji Ukrainy przed Rosją.

Biografia samego Sajdika, który mówił o koncepcji OBWE, nie może budzić wątpliwości. Wieloletnia praca w Moskwie jako przedstawiciela dyplomatycznego, wykładanie na Uniwersytecie Moskiewskim, zarządzanie wspólną, rosyjsko-austriacką firmą w Jakucku i inne fakty biografii Sajdika i jego powiązań z Rosją, pozwalają wątpić w jego obiektywne widzenie konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Fakty te są wystarczającym powodem, aby nie ufać "mętnym" i niejasnym sformułowaniom "planu Sajdika".

Pomimo oświadczeń i propozycji, obecnie negocjacje w sprawie rozwiązania konfliktu w Donbasie są w impasie. Jak zauważył Oleh Bielokolos: „aktualnie nie ma atmosfery zaufania między Zachodem, Ukrainą, z jednej strony, a Rosją z drugiej strony, co jest głównym warunkiem dla powodzenia negocjacji zmierzających do osiągnięcia trwałego i skutecznego porozumienia”. Pozostaje nadzieja, że ​​presja międzynarodowa i nasza walka zakończą się sukcesem i ukraiński Donbas znów będzie wolny od rosyjskich najeźdźców.

Wiaczesław Masnyj. Kijów

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2019 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-