Rada Ministrów planuje wypowiedzieć Umowę o obrocie towarowym z państwami WNP

Rada Ministrów planuje wypowiedzieć Umowę o obrocie towarowym z państwami WNP

Ukrinform
Rada Ministrów na posiedzeniu rozpatrzy projekt dekretu o rozwiązaniu przez Ukrainę porozumienia w sprawie ogólnych warunków obrotu towarowego między organizacjami państw członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw.

Określono to w porządku dziennym obrad posiedzenia rządu w dniu 30 stycznia, opublikowanym na portalu rządowym.

Ponadto, urzędnicy państwowi planują przyjęcie projektów uchwał dotyczących niektórych kwestii opieki nad dziećmi przez okres do trzech lat, tzw. "niani komunalnej"; w sprawie zatwierdzenia wykazu dróg publicznych o znaczeniu państwowym; utworzeniu międzyresortowej grupy roboczej ds. koordynacji zintegrowanego zarządzania granicami i innych.

Ponadto Rada Ministrów rozpatrzy projekty zarządzeń zatwierdzających plan działania na rzecz wdrożenia koncepcji rozwoju systemu usług elektronicznych na Ukrainie w latach 2019-2020 i zatwierdzenie planu działania na 2019 r. W celu realizacji strategii komunikacyjnej w dziedzinie integracji europejskiej na lata 2018-2021.

Urzędnicy planują również zatwierdzić projekt ustawy zmieniającej przepis II "Przepisy końcowe i przejściowe Ustawy Ukrainy" w sprawie zmiany niektórych aktów prawnych Ukrainy dotyczących wzmocnienia ochrony socjalnej dzieci i wspierania rodzin wielodzietnych"

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2019 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-