Sąd Najwyższy wydał zgodę na wyegzekwowanie z Federacji Rosyjskiej odszkodowań za mienie przejęte na Krymie

Sąd Najwyższy wydał zgodę na wyegzekwowanie z Federacji Rosyjskiej odszkodowań za mienie przejęte na Krymie

Ukrinform
Sąd Najwyższy udzielił zgody na wykonanie decyzji Haskiego Sądu Arbitrażowego o dochodzeniu odszkodowania od Federacji Rosyjskiej za mienie zagarnięte w Autonomicznej Republice Krymu.

Podano na stronie internetowej Sądu Najwyższego.

Należy zauważyć, że w lipcu 2018 r. do Sądu Apelacyjnego w Kijowie wpłynęło podanie od 18 podmiotów prawnych i jednej osoby fizycznej o uznanie i zgodę na wykonanie orzeczenia Sądu Arbitrażowego (Haga, Królestwo Niderlandów) z dnia 2 maja 2018 r. o wyegzekwowaniu ewiwalentu pienieżnego z Federacji Rosyjskiej w osobie Ministerstwa Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej jako rekompensatę za nieruchomości krymskie. Skarżący twierdzili, że na Ukrainie istnieje własność dłużnika.

Sąd arbitrażowy w swojej decyzji uznał, że pozwany bezprawnie wywłaszczył mienie skarżących na Krymie. Powodom przyznano rekompensatę za ich nieruchomości, a także część kosztów i odsetek z pozwanego na kwoty, które zostały im zasądzone.

Również w sierpniu 2018 r. skarżący złożyli pozew do Sądu Apelacyjnego w Kijowie w sprawie roszczenia, w którym w szczególności prosili o zatrzymanie akcji zwykłych imiennych  dwóch banków S.A. Sberbank i S.A. VTB Bank, których ostatecznymi beneficjentami są dłużnicy - Federacja Rosyjska, a także o wszelkie działania zmierzające do przeniesienia własności majątku.

W decyzji z 5 września 2018 r. sąd apelacyjny w Kijowie, działając jako sąd pierwszej instancji, spełnił wniosek o zabezpieczenie roszczenia, a w wyroku z dnia 25 września 2018 r. wydał oświadczenie uznające i uprawniające do wykonania decyzji przez Sąd Arbitrażowy.

Następnie Sąd Najwyższy, rozpatrywał odwołanie od tego wyroku w trybie jawnym. Na podstawie decyzji, 25 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy zdecydował o odrzuceniu skargi Sądu Apelacyjnego w Kijowie z 25 września 2018 r. i pozostawił brzmienie wyroku bez zmian.

Jednocześnie, odwołanie od decyzji Sądu Apelacyjnego w Kijowie z 5 września 2018 r. (w sprawie zabezpieczenia roszczeń) zostały częściowo spełnione, a decyzja Sądu Apelacyjnego w Kijowie z 5 września 2018 została zmieniona, poinformował Sąd Najwyższy.

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2019 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-