Poroszenko podpisał ustawę o rejestracji wspólnot wyznaniowych

Poroszenko podpisał ustawę o rejestracji wspólnot wyznaniowych

Ukrinform
Prezydent Petro Poroszenko podpisał ustawę "O poprawkach do niektórych przepisów Ukrainy w sprawie podporządkowania organizacji religijnych i procedury rejestracji państwowej organizacji religijnych o statusie osoby prawnej".

"Ustawa przewiduje mechanizmy, które ustalą, jak dokładnie organizacja religijna może zmienić swoje podporządkowanie ośrodkom religijnym działającym na Ukrainie i za granicą" - czytamy w raporcie.

Należy zauważyć, że dokument ten stanowi, że decyzja o zmianie podporządkowania i wprowadzeniu zmian lub uzupełnień do statutu podejmowana jest przez walne zgromadzenie wspólnoty religijnej przez co najmniej dwie trzecie jej składu. Te dwie trzecie oblicza się na podstawie tego, co jest potrzebne do uznania pełnomocnika walnego zgromadzenia wspólnoty religijnej. Decyzja o zmianie podporządkowania i wprowadzeniu odpowiednich zmian lub uzupełnień do statutu powinna być potwierdzona podpisami członków wspólnoty religijnej.

Zgodnie z prawem decyzja o zmianie podporządkowania i dokonaniu odpowiednich zmian w statucie podlega rejestracji zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 14 Ustawy Ukrainy "O wolności sumienia i organizacji religijnych".

Należy określić listę dokumentów, które należy złożyć do punktu rejestracji w celu rejestracji statutu (regulaminów) wspólnoty wyznaniowej.

Ostateczne przepisy ustawy ustalają, że organizacja religijna, w przypadku decyzji o zmianie swojego podporządkowania, powiadamia o takiej decyzji centralny organ wykonawczy wdrażający politykę państwa w sferze religii lub administracje regionalne, Kijówa i Sewastopola, a także w Autonomicznej Republice Krymu - Rada Ministrów Autonomicznej Republiki Krymu, które zapewniają publikację tej decyzji na jej oficjalnej stronie internetowej.

Ustawa wchodzi w życie od następnego dnia po jej opublikowaniu.

Jak donosi Ukrinform, Rada Najwyższa przyjęła ustawę Ukrainy "O poprawkach do niektórych zmian do ustawy Ukrainy w sprawie podporządkowania organizacji religijnych i procedury rejestracji państwowej organizacji religijnych o statusie osoby prawnej" w dniu 17 stycznia 2019 r.

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2019 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-