PACE żąda od Rosji uwolnienia schwytanych ukraińskich marynarzy - projekt rezolucji

PACE żąda od Rosji uwolnienia schwytanych ukraińskich marynarzy - projekt rezolucji

Ukrinform
Projekt rezolucji PACE „Eskalacja napięcia wokół Morza Azowskiego i Cieśniny Kerczeńskiej oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego" wzywa Rosję do natychmiastowego uwolnienia ukraińskich żeglarzy pojmanych w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej – informuje korespondent Ukrinform w Strasburgu.

"Zgromadzenie wzywa Federację Rosyjską do natychmiastowego zwolnienia ukraińskich żołnierzy i udzielenia im niezbędnej pomocy medycznej, prawnej i/lub konsularnej" - głosi projekt rezolucji.

PACE, zgodnie z dokumentem, nalega, by Federacja Rosyjska zagwarantowała realizację prawa do swobodnej żeglugi na Morzu Azowskim i Cieśninie Kerczeńskiej, a także do powstrzymania się od przemocy.

Jednocześnie Zgromadzenie, zgodnie z tekstem projektu, wzywa stronę rosyjską i ukraińską do przestrzegania porozumień dotyczących Morza Azowskiego i Cieśniny Kerczeńskiej i powstrzymania się od kroków, które mogłyby doprowadzić do dalszej eskalacji konfliktu i zagrozić bezpieczeństwu w regionie.

Projekt rezolucji wyraża również zaniepokojenie budową mostu przez Cieśninę Kerczeńską, co wskazuje na kolejne naruszenie suwerenności Ukrainy, a także wybiórczymi kontrolami ukraińskich i międzynarodowych statków na Morzu Azowskim.

PACE planuje również potwierdzić swoje poparcie dla poprzednio przyjętych rezolucji dotyczących politycznych konsekwencji rosyjskiej agresji wobec Ukrainy oraz wsparcia suwerenności i integralności terytorialnej państwa.

Jak podano, niemiecki parlamentarzysta Andreas Nick został wyznaczony na sprawozdawcę w tej kwestii w PACE. Debaty i głosowanie nad rezolucją odbędą się rano w czwartek, 24 stycznia.

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2019 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-