Rada Najwyższa nie podtrzymała uchwały o uchyleniu moratorium na sprzedaż ziemi

Rada Najwyższa nie podtrzymała uchwały o uchyleniu moratorium na sprzedaż ziemi

Ukrinform
81 posłów głosowało za przyjęciem odpowiedniej rezolucji, 25 przeciw, 30 wstrzymało się, 156 nie głosowało, donosi Ukrinform.

Projekt uchwały ma na celu uchylenie decyzji Rady Najwyższej Ukrainy z dnia 20 grudnia 2018 r. W sprawie przyjęcia w pierwszym czytaniu podstawy oraz, generalnie, projektu Ustawy Ukrainy "O poprawkach do rozdziału X "Przepisy przejściowe" Kodeksu ziemnego Ukrainy w sprawie przedłużenia zakazu sprzedaży gruntów rolnych (pod numerem 9355-5 z 12/04/2018).

W nocie wyjaśniającej do projektu uchwały zauważa się, że przyjęcie decyzji Rady Najwyższej z 20 grudnia 2018 r. nastąpiło z rażącym naruszeniem wymogów Ustawy Ukrainy "O Regulaminie Rady Najwyższej Ukrainy" (rozporządzenie), a mianowicie: podczas rozpatrywania projektu ustawy o normach dotyczących rozliczeń. W szczególności podmioty inicjatywy ustawodawczej zostały pozbawione możliwości dokonywania zgłaszania alternatywnych projektów w kluczowych kwestiach publicznych w ramach czasowych przewidzianych w rozporządzeniach, w związku z czym takiej decyzji nie można uznać za przyjętą zgodnie z prawem i podlega ona unieważnieniu w sposób przewidziany w Regulaminie.

Jak donosi Ukrinform, w 2001 r. Wprowadzono zakaz sprzedaży gruntów rolnych. Od 2002 r. Moratorium zaczęło działać jako środek tymczasowy w celu zapewnienia regulacyjnego uregulowania stosunków gruntowych i stworzenia infrastruktury rynku gruntów, po czym parlament wielokrotnie go rozszerzał.

20 grudnia 2018 r. Rada Najwyższa przedłużyła zakaz sprzedaży ziemi rolnej na rok - do 1 stycznia 2020 r.

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2019 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-