TOP 10 fejków Kremla

TOP 10 fejków Kremla

Ukrinform
O Morzu Azowskim, incydencie w Cieśninie Kerczeńskiej i stanie wojennym na Ukrainie.

Po zajęciu trzech ukraińskich okrętów w Cieśninie Kerczeńskiej Federacja Rosyjska wciąż nasila stopień nienawiści do wszystkiego, co ukraińskie, a także zwiększa liczbę fejków i dezinformującej informacji w sieci w kwestiach wojskowych, w szczególności w portalach społecznościowych i kanałach informacyjnych niektórych mediów.

1. FEJK: Poroszenko dokonał prowokacji w Cieśninie Kerczeńskiej na polecenie Waszyngtonu.

Okręty ukraińskie przemieszczały się z jednego ukraińskiego portu do drugiego ukraińskiego portu, ścisłe zgodzie z normami prawa międzynarodowego i porozumienia między Ukrainą a Federacją Rosyjską w sprawie wykorzystania Morza Azowskiego i Cieśniny Kerczeńskiej. Zostały one jednak bezzasadnie zaatakowane przez rosyjskich wojskowych.

2. FEJK: Ukraina dokonała prowokacji, aby udaremnić spotkanie Trumpa z Putinem.

Co ciekawe, tą wersją, rosyjska propaganda zaprzecza swojej „pierwszej wersji”, o ile okazuje się, że Waszyngton rzekomo „zakazał prowokację”, by amerykański prezydent odwołał spotkanie z Putinem na szczycie G20. Okazuje się, że prezydent USA sam sobie zaplanował „pretekst” do odwołania spotkania?

3. FEJK: Ukraińskie statki naruszyły granicę państwową Federacji Rosyjskiej.

Ukraińskie okręty płynęły z portu w Odessie do portu w Mariupolu zgodnie z postanowieniami wszystkich istniejących wielostronnych i dwustronnych międzynarodowych traktatów. W szczególności w ramach „Umowy między Ukrainą a Federacją Rosyjską o współpracy w zakresie korzystania z Morza Azowskiego i Cieśniny Kerczeńskiej”. Nieuzasadniony atak na ukraińskie okręty jest kolejnym aktem zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, co jest określone w szczególności w art. 2 Karty Narodów Zjednoczonych oraz w postanowieniach rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 29/3314 z 14 grudnia 1974 r., zawierającej definicję agresji.

4. FEJK: Poroszenko wprowadził w życie reżim prawny stanu wojennego, aby anulować wybory na Ukrainie.

Rada Najwyższa Ukrainy uchwałą, za którą głosowało 298 deputowanych, zatwierdziła datę wyborów prezydenckich na Ukrainie - 31 marca 2019 r. Status prawny stanu wojennego, zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta Ukrainy nr 393, kończy się o godzinie 14:00 w dniu 26 grudnia 2018 r. Zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem, rozpoczęcie procesu wyborczego, wysuwanie swoich kandydatów przez partie i rejestracja niezależnych kandydatów nastąpi 31 grudnia 2018 r. (po zakończeniu stanu wojennego).

5. FEJK: FSB aresztowała ukraińskich marynarzy i oskarża w naruszenia granicy państwowej Federacji Rosyjskiej.

Z oświadczenia FSB: "Wody terytorialne Federacji Rosyjskiej, które naruszyły ukraińskie okręty wojenne, były nimi jeszcze przed zjednoczeniem Krymu z Rosją.”

Władze Ukrainy, w szczególności Ministerstwo ds. Tymczasowo Okupowanych Terenów i Osób Wewnętrznie Przesiedlonych i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, oficjalnie ogłosiły, że Ukraińscy żołnierze nie naruszyli granicy Federacji Rosyjskiej, po żadnej z wersji, głoszonych przez stronę rosyjską. Zatrzymani przez władze rosyjskie, ukraińscy wojenni, są uznani za jeńców wojennych zgodnie z normami prawa międzynarodowego, z uwagi na fakt nieumotywowanej agresji wojskowej dokonany przeciwko ukraińskim okrętom.

6. Fejk: Stan wojenny wprowadzono w celu ograniczenia praw obywateli Ukrainy. Władze będą konfiskować samochody na europejskich rejestracjach, nastąpi mobilizacja, telefony i messengery obywateli będą przesłuchiwane i będą pod kontrolą organów bezpieczeństwa.

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko kilkakrotnie podkreślał, że wprowadzenie stanu wojennego jest konsekwencją zbrojnej agresji wojskowej dokonanej przez oficjalne rosyjskie jednostki wojskowe przeciwko ukraińskim marynarzom. Ten fakt wymaga od konkretnych osób odpowiedniej reakcji, czym jest wprowadzenie specjalnego reżimu prawnego. Jednak fakt wprowadzenia stanu wojennego w 10 regionach Ukrainy, nie ma na celu ograniczenia praw obywateli, a jedynie możliwość zastosowania przez władzę ustawy dla natychmiastowej reakcji, tylko w przypadku eskalacji konfliktu z Rosją lub wtargnięcia na terytorium niepodległej Ukrainy.

Dlatego, co oświadczają organy rządowe, w danej chwili nie ma mobilizacji, nikt nie zmusza ludzi do pójścia do komisji wojskowej i nikt nie zabiera samochodów. Rozpowszechnianie tego rodzaju informacji za pośrednictwem serwisów społecznościowych lub wiadomości SMS są operacjami specjalnymi Rosji.

7. FEJK: Ukraina zorganizowała prowokację na obszarze Cieśniny Kerczeńskiej w celu rozpoczęcia ofensywy przeciwko niektórym rejonom Doniecka i Ługańska, zajmowanym przez prorosyjskich terrorystów.

Po dokonaniu niemotywowanej agresji na ukraińskie okręty w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej, w celu usprawiedliwienia swoich działań i manipulowania faktami w przestrzeni informacyjnej, wielu rosyjskich polityków i polityków okupacyjnych administracji, kontrolowanych przez Kreml, zaczęło rozpowszechniać informacje o planach ukraińskiego dowództwa, by naruszyć porozumienia z Mińska poprzez aktywację operacji bojowych na terytorium Operacji Sił Połączonych (ukr. Operacja Objednanych Sil, OOS).

W szczególności rosyjskie propagandowe stacje telewizyjne i strony internetowe administracji okupacyjnej oraz przedstawiciele prorosyjskich terrorystów rozpowszechniają informacje dotyczące ofensywy Sił Zbrojnych Ukrainy.

Nie jest to zgodne z rzeczywistością. Ukraina stosuje się do wszystkich punktów „protokołów mińskich” i nie planuje żadnych działań, które mogłyby doprowadzić do ich naruszenia.

8. FEJK: Przez Cieśninę Kerczeńską mogą dziś swobodnie przepływać statki z różnych krajów.

Według oficjalnych informacji Ministerstwa ds. Tymczasowo Okupowanych Terenów i Osób Wewnętrznie Przesiedlonych Ukrainy oraz dostępnych danych na temat ruchu statków cywilnych, strona rosyjska zablokowała przejście przez Cieśninę Kerczeńską, co spowodowało długie oczekiwanie statków po obu stronach cieśniny, znaczne straty finansowe armatorów z różnych krajów i niezmotywowane naruszenia przez Rosję międzynarodowych przepisów morskich dotyczących swobodnego przepływu. Celem takich działań strony rosyjskiej jest blokowanie ukraińskich portów. Rosyjskie media zaprzeczają tym informacjom, rozpowszechniając dezinformację, że „przejście przez Cieśninę Kerczeńską jest opóźnione wyłącznie ze względu na warunki pogodowe”.

9. FEJK: „Profesjonalne działania rosyjskich funkcjonariuszy straży granicznej pozwoliły uniknąć najgorszego scenariusza”.

Deputowany Dumy Państwowej Dmitrij Belik powiedział, że rosyjscy wojskowi nie używali „tarana” na morzu i nie atakowali ukraińskich statków. A rosyjski rzecznik praw człowieka, Tatiana Moskalkowa, powiedziała, że „profesjonalne działania rosyjskich funkcjonariuszy straży granicznej pozwoliły uniknąć najgorszego scenariusza”.

Filmy z rosyjskiego okrętu wojskowego, a także rozmowy radiowe, które zostały upublicznione przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, świadczą o tym, że rosyjska strona planowała akcje ataków przeciw ukraińskim marynarzom, w tym strzelanie, co doprowadziło do poważnych obrażeń ukraińskich wojskowych. Było to brutalne i niemotywowane pogwałcenie prawa międzynarodowego i jawnej agresji.

10. FEJK: Ukraińskie władze próbują przyciągnąć prawicowo nastawionych obywateli, aby scementować swój elektorat, zakazując obywatelom Rosji wjazdu na terytorium Ukrainy i wprowadzając ograniczenia dla rosyjskich dziennikarzy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji nadal rozpowszechnia swoją stałą „śpiewkę” o wspieraniu radykalnie prawicowego nurtu przez elity polityczne Ukrainy, co nie jest prawdą.

Decyzja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (PSGU) w sprawie ograniczenia wjazdu obywateli Federacji Rosyjskiej w wieku od 16 do 60 lat jest uzasadniona potrzebą zapobiegania ewentualnym prowokacjom ze strony rosyjskich służb specjalnych, które mogą być realizowane w regionach, w których wprowadzono reżim stanu wojennego. Jednocześnie, służba graniczna Rosji bezzasadnie odmawia wjazdu obywatelom Ukrainy na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Ministerstwo Polityki Informacyjnej Ukrainy wraz z PSGU opracowało procedurę pomocy dziennikarzom międzynarodowym w realizacji ich obowiązków służbowych, w tym związanych z koniecznością wjazdu na okupowane terytorium Autonomicznej Republiki Krymu.

Dmytro Zołotuchin, Wiceminister Polityki Informacyjnej Ukrainy

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2019 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-