Na Ukrainie weszła w życie ustawa o etykietowaniu produktów: informacja dla konsumenta

Na Ukrainie weszła w życie ustawa o etykietowaniu produktów: informacja dla konsumenta

Ukrinform
W dniu 6 sierpnia 2019 r. weszła w życie Ustawa „ O informacji dla konsumentów żywności”.

Poinformowała o tym służba prasowa Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności.

„6 sierpnia 2019 r., wchodzi w życie Ustawa „ O informacji dla konsumentów żywności ”, która ustanawia ogólne zasady i wymagania dotyczące informacji o produktach spożywczych, w szczególności w odniesieniu do ich etykietowania, a także obowiązki podmiotów rynkowych dotyczące dostarczania tych danych konsumentom” powiedział raport.

Wymagania nowego prawa mają zastosowanie nie tylko do producentów żywności na wszystkich etapach produkcji i obrotu, ale także do żywności przeznaczonej dla konsumenta końcowego, w szczególności sprzedawanej w publicznych placówkach gastronomicznych. Zgodnie z wymogami prawa ukraińskiego informacje o produkcie spożywczym muszą być dokładne, wiarygodne i zrozumiałe dla konsumenta i nie powinny wprowadzać w błąd co do cech, właściwości, składu produktów spożywczych. Wymóg ten dotyczy zarówno reklamy produktów żywnościowych, jak i metody umieszczania i wystawiania produktów spożywczych na sprzedaż, w szczególności ich kształtu, wyglądu i opakowania.

 „Konsument powinien otrzymywać najbardziej wiarygodne informacje o produkcie spożywczym i być w stanie dokonać świadomego wyboru”, wyjaśnił Nikołaj Moroz, dyrektor generalny Dyrekcji ds. Bezpieczeństwa i Jakości Żywności.

Według niego operatorzy rynku muszą wskazać informacje na temat obecności substancji wywołujących reakcje alergiczne lub nietolerancję, obecności GMO, rozmrażania lub narażenia żywności na promieniowanie jonizujące itp.

Artykuł 18 Ustawy wyjaśnia również, w jaki sposób ukazywane mają być  minimalne daty ważności, w szczególności za pomocą zwrotów „ lepiej spożyć do ...”, „ lepiej spożyć do końca ...”; i czym się one różnią od zwrotu „spożyć przed ...”.

„Główną ideą tego podejścia jest to, że na rynku istnieją produkty łatwo psujące się i bardziej niebezpieczne z punktu widzenia mikrobiologii, dla których należy podać datę „ spożyć przed ”. Taka informacja powie o tym, że produkt może następnego dnia stać się niebezpieczny (na przykład surowe lub schłodzone mięso, surowe ryby, jajka)”, powiedział Moroz.

Dodał, że jednocześnie istnieje szereg produktów, które - jeśli przestrzegane są ustalone warunki przechowywania - pozostają bezpieczne przez pewien czas po upływie minimalnego okresu trwałości (na przykład cukier, kawa itp.). W przypadku takich produktów zostanie wskazana data zakończenia minimalnego okresu przydatności do spożycia, co zostanie oznaczone wyrażeniami „lepiej spożyć do ...”, „lepiej spożyć do końca ...”. Jednak, po zakończeniu terminu przydatności do spożycia po wyrażeniu „ spożyj przed ...” i wyrażeniu „lepiej jest spożyć przed ...”, „ lepiej jest spożyć do końca ...”, produkty należy wycofać ze sprzedaży.

Jak informował Ukrinform, Rada Najwyższa przyjęła ustawę „ O informacji dla konsumentów żywności” 6 grudnia 2018 r.

W szczególności przewiduje ona za przekazywanie niepełnych, niedokładnych informacji o produkcie, zmianę informacji o nim przez operatora rynku, grzywnę dla osób prawnych w wysokości 15 minimalnych wynagrodzeń oraz dla osób fizycznych-przedsiębiorców w wysokości 10 minimalnych wynagrodzeń. Za wprowadzających w błąd konsumentów w odniesieniu do substancji i produktów spożywczych, które powodują reakcje alergiczne lub nietolerancję, grzywna wynosi 30 minimalnych wynagrodzeń dla osób prawnych i 20 dla osób fizycznych-przedsiębiorców.

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2019 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-