Ukraina wycofała się z trzech umów gospodarczych zawartych w ramach WNP

Ukraina wycofała się z trzech umów gospodarczych zawartych w ramach WNP

Ukrinform
W środę, 23 stycznia, gabinet ministrów Ukrainy, z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, postanowił rozwiązać przez Ukrainę trzy umowy o współpracy gospodarczej zawarte w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP).

Podały służby prasowe Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego.

"Umowa o międzynarodowej wymianie informacji gospodarczych, Porozumienie w sprawie wymiany informacji w dziedzinie zagranicznej działalności gospodarczej i Porozumienie o współpracy w dziedzinie zagranicznej działalności gospodarczej" - powiedziano w oświadczeniu.

Jak wspomniano, projekt uchwały został opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego zgodnie z Dekretem Prezydenta Ukrainy "O decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy z dnia 2 maja 2018 r." w sprawie zakończenia niektórych umów międzynarodowych zawartych w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw dla Ukrainy.

Porozumienie w sprawie międzystanowej wymiany informacji gospodarczych, zawarte w dniu 26 czerwca 1992 r. w Mińsku oraz Porozumienie w sprawie wymiany informacji w dziedzinie zagranicznej działalności gospodarczej, zawarte 24 września 1993 r. w Moskwie, przewidywało wymianę odpowiednich informacji gospodarczych i wskaźników statystycznych między państwami członkowskimi WNP w odniesieniu do sytuacji społeczno-gospodarczej w krajach przechodzących transformację ustrojową i gospodarczą, handlu międzynarodowego i tak dalej.

Po przeanalizowaniu tych umów Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i inne władze doszły do ​​wniosku, że we współczesnej rzeczywistości umowy te straciły już praktyczne znaczenie i nie mają zastosowania, ponieważ wszystkie niezbędne i potencjalnie przydatne informacje gospodarcze są w pełni dostępne na oficjalnych stronach internetowych organów wykonawczych Ukrainy i odpowiednich organizacji międzynarodowych, których Ukraina jest członkiem.

Trzeci traktat międzynarodowy w ramach WNP, który jest obecnie wycofany decyzją gabinetu ministrów Ukrainy, to Porozumienie o współpracy w dziedzinie zagranicznej działalności gospodarczej, zawarte w dniu 15 maja 1992 r. w Taszkiencie. W dokumencie tym przewidziano, że kraje WNP będą wspólnie koordynowały swoją politykę i współpracowały w zakresie realizacji zagranicznej działalności gospodarczej z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi. Umowa określała również potrzebę konsultacji między krajami WNP w sprawie nawiązania kontaktów i negocjacji w sprawie członkostwa w drugich międzynarodowych organizacjach gospodarczych i finansowych.

"Jednak dzisiaj Ukraina ma szereg priorytetowych zobowiązań w dziedzinie handlu międzynarodowego jako członek Światowej Organizacji Handlu (WTO), a także w ramach układu o stowarzyszeniu z UE, a wiele postanowień umowy o współpracy w zagranicznej działalności gospodarczej w ramach WNP jest sprzeczne z tymi zobowiązaniami. Aby przezwyciężyć tę sprzeczność, wspomniana umowa została rozwiązana dla Ukrainy "- zauważyło Ministerstwo Rozwoju.

Zgodnie z decyzją rządu Ukrainy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy powinno poinformować Komitet Wykonawczy WNP o wygaśnięciu tych trzech umów dla Ukrainy, dodało ministerstwo.

Jak donosi Ukrinform, 10 stycznia, Ukraina wycofała się z porozumienia w sprawie rozwoju rynku i handlu w WNP.

W dniu 2 maja 2018 r. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy poparła wniosek o zaprzestanie udziału Ukrainy w pracach organów koordynujących WNP. RBNiOU poleciła również Ministerstwu Spraw Zagranicznych Ukrainy podjęcie, w odpowiedni sposób, celowych działań dotyczących rozwiązania poszczególnych umów międzyrządowych.

19 maja 2018 r. prezydent Poroszenko podpisał Dekret "O decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy z 2 maja 2018 r." W sprawie wypowiedzenia przez Ukrainę niektórych umów międzynarodowych zawartych w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw.

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2019 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-